„Erikontrolli algatamise ajendiks on tänane olukord, kus Nordica majandusnäitajad on muutunud väga lühikese aja vältel tugevalt negatiivseks,“ lausus Nordic Aviation Group AS-i üldkoosoleku rolli täitev kliimaminister Kristen Michal. „Paralleelselt tegevustega, mis on suunatud ettevõtte ümberpööramisele, soovime, et nõukogu selgitaks sõltumatu erikontrolli käigus välja ka kujunenud olukorra põhjused. Samuti peab erikontroll tuvastama, mis on ettevõtte kasumlikkuse eesmärkide mittetäitmise taga.“

Kliimaministri sõnul kinnitas Nordic Aviation Groupi nõukogu, et hange erikontrolli läbiviija leidmiseks kuulutatakse välja esimesel võimalusel eesmärgiga alustada erikontrolliga juba septembris. Esimene vahearuanne esitatakse ühe kuu jooksul ehk septembri lõpuks. Erikontrolli lõpparuande tähtaeg on hiljemalt kolm kuud alates lepingu allkirjastamisest ehk hiljemalt novembri lõpus.

Erikontroll peab mh tuvastama, kas Nordical olid olemas vastavad tasuvusanalüüsid, et lendudega taasalustada, lennuliinid avada või uusi teenuslepinguid sõlmida. Samuti seda, kas liinide avamisel või lepingute sõlmimisel arvestati omanikuootuses seatud ärilise kasumi teenimise eesmärki.

Erikontrolli läbiviija ülesanne on hinnata riigiabi taotlemisel esitatud kontserni äriplaani rakendamist ning kuidas on mõjutanud alates 2020. aasta algusest tehtud nõukogu ja juhatuse juhtimisotsused ettevõtte majandustulemusi. Lisaks peab erikontrollis sisalduma ülevaade kõigist vaadeldaval perioodil sõlmitud äritegevusega seotud lepingutest.

Erikontrolli läbiviimist korraldab Nordic Aviation Group, kontrolli läbiviija leitakse vastava hanke kaudu.