Rahandusministeerium avaldas hiljuti kaks plaani, mille põhjal hakataks arvutama sõidukite aasta- ja registreerimismaksu. Üks neist on laiema ja teine kitsama keskkonnamõjuga.

Registreerimismaks oleks ühekordne ja seda tuleks tasuda sõidukit esimest korda registrisse kandes või siis, kui sõiduki omanik Eestis esimest korda vahetub. Registreerimismaks on ennekõike mõeldud selleks, et autosid ostetaks vähem ja eelistataks säästlikumaid sõidukeid. Kuna ministrid on autod juba soetanud, siis seda me eraldi ei vaadelnud.