Eriti oluliseks pidas investeeringut tehes 4% vastanutest, et raha läheks roheprojektide hüvanguks. Pigem oluliseks pidas rohekriteeriumit 29% vastanutest. Samas 64% investeerivate inimeste jaoks polnud oluline, kas nende raha läheb roheliste algatuste rahastamiseks.

Uuringust selgus ka, et 28% vastanutest puudub hetkel rahaline võimekus investeerimisega tegeleda.

Regionaalsed erinevused

Uuringust torkas silma ka regionaalne ebavõrdsus. Kõige rohkem inimesi, kes investeerimiseks raha leidsid, elas Harju- ja Tartumaal. Harjumaal ei leia investeerimiseks vabu vahendeid 20% ja Tartumaal 26% vastanutest.

Kõige teravamalt torkas rahanappus silma Võru- ja Põlvamaal, kus investeerimiseks pole raha vastavalt 42% ja 44% inimestest.

Investeerimisega tegelevatest inimestest väärtustasid roheliste algatuste rahastamist kõige enam Valga- ja Tartumaa vastanud ning kõige vähem Läänemaa vastanud.

Lätis puudusid investeerimiseks vabad vahendid 23% vastanutest. Investeerimisega tegelevatest inimestest pidas väga oluliseks aspekti, et nende raha läheb roheprojektide hüvanguks 4% ja pigem oluliseks 38% vastanutest.

Pea pooled ehk 49% lõunanaabritest vastanud ei pidanud enda investeeringute juures oluliseks, et raha kasutataks roheliste algatuste rahastamiseks.

Samal ajal puudus 24% Leedu inimestest rahaline investeerimisvõimekus. Leedus pidas aspekti, et nende raha läheb roheliste algatuste rahastamiseks väga oluliseks 13%, pigem oluliseks 36% ja ebaoluliseks 39% investoritest.

Eestis oli inflatsioon suurim

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen nendib, et inflatsioon oli kolmes Balti riigis kõige kõrgemal just Eestis ning nagu näha, siis on hinnatõus eestlaste rahakotti kõige enam tühjendanud.

Hakiaineni sõnul on uuringust näha, et jätkusuutlikud algatused on Baltikumi inimeste jaoks olulised.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juunis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18–74.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid