Eesti juurtega finantstehnoloogia ettevõtte Wise'i 17 riigi kontorites töötab kokku enam kui 5000 inimest. Suurimad arendajate tiimid asuvad Ühendkuningriigis, Eestis, USA-s, Ungaris ja Singapuris.

Wise on oma kodulehel avalikuks teinud nii ettevõttes töötavate arendajate tasemed ja ootused vastavatele ametikohtadele palgatud inimeste tööle kui ka nende töötajate palgavahemikud.

Wise’i arendajate palgavahemikud

Wise pakub oma arendajatele sisuliselt kaht karjääriredelit: üksikpanustaja (ingl k Individual Contributor) rada ja tiimijuhi (Engineering Lead) rada.

Üksikpanustajate rajal liiguvad tarkvaraarendajad, kes on keskendunud oma isiklikule rollile ettevõtte toote ehitamise juures, mitte meeskonna või inimeste juhtimisele. Selle karjääriredeli eri tasandid on: nooremarendaja (junior software engineer), arendaja (software engineer), vanemarendaja (senior software engineer), personalitarkvara arendaja (staff software engineer) ja juhtivarendaja (principal software engineer).

Tiimijuhtide rajal kõnnivad inimesed, kelle töö on arendajaid juhtida ja meeskonna tasandil mõju avaldada. Sealsed eri tasemed on: arendajate juht (engineering lead), seeniortaseme juht (senior engineering lead) ja arendusdirektor (director of engineering).

Igal ametikohal on ka kindlaks määratud palgavahemik, mille Wise oma kodulehel ilma keerutamata välja toob. Nooremarendajate aastapalgad algavad Eestis 35 000 eurost bruto (igakuine netopalk 2250 eurot), arendusdirektor võib aga aastas teenida kuni 125 000 eurot brutopalka (igakuine netopalk 8034 eurot).

Loe pikemalt Geeniusest!