Planeeritava mootorsõidukimaksu alla kuuluvad nii aktiivsed, kui peatatud kandega sõidukid. Viimaseid on liiklusregistris umbes 220 000 ja neile plaanitakse kahe aastast üleminekuaega.

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsleri Evelyn Liivamäe sõnul antakse igale inimesele piisavalt aega otsustamiseks, kas nad soovivad oma sõiduki peatatud kande säilitada ja asuvad selle sõiduki eest automaksu tasuma või tahavad sõidukist vabaneda. Kahe aastane üleminekuaeg ongi sõiduki registrist kustutamise toiminguteks – näiteks sõiduki lammutusse viimiseks või hävinenud sõiduki kohta registrist kustutamise taotluse esitamiseks ja kustutamiseks. Peatatud kandega sõidukite jaoks jõustub automaks 2026. aasta 1. juulil, teatab rahandusministeerium.

Kliimaministeerium koostab juhendi, kuidas kasutult seisvaid, tavaliselt juba romusõidukeid, võimalikult sujuvalt üle anda. Kõik peatatud kandega sõidukite omanikud saavad transpordiametilt ka teate, kuidas sõiduk registrist kustutada.

Romusõiduki utiliseerimine ja registrist kustutamine ei ole keeruline ega kahte aastat nõudev protsess. Kümmekond aastat on aga juba lahendamata küsimus, kuidas kustutada registrist sõidukeid, mida tegelikult enam ei eksisteeri – näiteks sõiduk on lammutatud illegaalselt või maha müüdud varuosadena ja selle kohta ei ole enam võimalik saada utiliseerimistõendit. Kui varasemalt ei olnud sellised sõidukid omanikule probleem ja need jäid registrisse vedelema, siis nüüd ähvardab neid automaks. Peab olema võimalus juba olematuid sõidukeid registrist kustutada. Lihtsalt omaniku avalduse põhjal registrist kustutada ei luba Euroopa Liidu direktiiv, mille järgi peab olema sõiduki kustutamiseks selle nõuetekohast utiliseerimist tõendav tõend. Ametnikud peavad lahenduse välja mõtlema.

Kliimaministeeriumi avalike suhete nõunik Martin-Erich Torjus lubab, et lahendus, mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, töötatakse välja. Eelduslikult tuleb esitada avaldus keskkonnaametile otse või läbi transpordiameti. Avalduse esitamisel tuleb anda võimalikult täpne info auto saatuse ja ka tegevuse kohta, mille tõttu lakkas sõiduk eksisteerimast. Kui avaldus kiidetakse heaks, väljastatakse tõend, mille alusel transpordiamet sõiduki registrist kustutab, selgitab Torjus.

Kehtiv kord sõiduki kustutamiseks registrist

  • Lammutustõendit esitamata saab transpordiamet kustutada registrist peatatud kandega mootorsõidukid (M1- ja N1- kategooria sõidukid), mis on lammutatud või hävinud enne 2004. aasta 1. maid.

  • Kui sõiduk on antud muuseumile või sisejulgeoleku koolitusasutusele õppevahendiks, saab sõiduki kustutada registrist siseministeeriumi taotluse alusel. Omanik peab tegema taotluse Siseministeeriumile.

  • Kui sõiduk on varastatud ning menetlus on aegumisega lõpetatud, siis saab sõiduki kustutada PPA, kuna sõidukit ei saa nõuetekohaselt lammutada.

  • Kui sõiduk on hävinenud (tulekahju, uppumine vms tagajärjel) ning seda ei saa nõuetekohaselt lammutada ja kohal on käinud päästeamet või PPA, siis tuleb tõendi saamiseks pöörduda päästeameti, PPA või Keskkonnaameti poole. Avalduse esitamisel tuleb esitada võimalikult täpne info auto saatuse sh tegevuse kohta, mille tõttu lakkas sõiduk eksisteerimast.

  • Kui omanikul puudub registreerimistunnistus, siis saab selle uuesti transpordiametist. Registreerimistunnistuse kadumise, varguse või kasutuskõlbmatuks muutumise korral saab taotleda dokumendi asendamist.

  • Kui isiku valdustes on romusõiduk, mis ei kuulu talle, siis tuleb võtta ühendust transpordiametiga, mis saab kontakteeruda reg.järgse omanikuga, et suunata omanik tegema vajalikke toiminguid.

  • Romusõiduki saab viia ametlikku lammutusse, kus väljastatakse nõuetekohane lammutustõend. Lammutuskohas makstakse sõiduki eest hetkel 195 eurot tonn. See tähendab ühe auto puhul lammutusse viimise eest tulu 200-300 eurot. Nõuetekohase lammutustõendi esitab jäätmekäitleja transpordiametile ning sõiduk kustutatakse registrist.


Allikas: kliimaministeerium

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid