Statistikale otsa vaadates selgub, et kokku on meie pankade hoiustel 28,42 miljardit eurot, millest suurema osa moodustavad eraisikute hoiused (11,48 miljardit eurot). Viimane on rekordiline tulemus. Rekordiline on ka mitteresidentide ehk välismaalaste hoiuste maht (2,72 miljardit eurot).

Kodumaiste ettevõtete olukord on olnud ka parem, eriti 2022. aasta oktoobris, kui hoiuste kogusumma ulatus 10,46 miljardi euroni. Küll oli juuni lõpu seisuga arvetel rohkem raha kui kuu aega varem, kui korraks kahanes see summa väiksemaks kui 10 miljardit eurot. Ka välismaiste ettevõtete hoiused on praegu kokku pigem väiksemad kui 2022. aastal.