Uuringus osalenud välistalendid hindasid kõrgelt Eesti töökultuuri, madalat hierarhiat, iseseisva töö võimalusi ja paindlikkust. „Mulle väga meeldib siinne start-upilik keskkond ning kohalike innovaatilisus ja loomingulisus,“ ütles üks uuringus osalenud Eestis elav filipiinlane.

Keskmisest kõrgemalt hinnati ka töö ja vaba aja tasakaalu ning karjäärivõimaluste olemasolu. „Uuring kinnitas meie tugevusi – madal bürokraatia, väga head kaugtöö võimalused ning turvaline elukeskkond – millega me meelitame ka välistalente Eestisse tööle,“ ütles Work in Estonia juht Leonardo Ortega.

Kõvasti langes Eesti palgaga rahulolu kategoorias, 20ndalt kohalt 45ndale kohale. Ligi kolmandik siin töötavatest välistalentidest pole rahul oma rahalise olukorraga. „Eesti kiire inflatsioon ja elukalliduse tõus ei ole märkamata jäänud ka välistalentidel. Samuti on meile ammu teada välistalentide probleemid näiteks inglise keelt kõneleva perearsti leidmisel ning piiratud keeleõppe võimaluste poolest, mida kinnitas ka uuring – aga sellega juba tegeleme nt. pakkudes tasuta tuge perearsti otsimisel või konsultatsiooni keele õppimiseks Eesti Rahvusvahelises Majas,“ kommenteeris Ortega. Terviseteenuste kättesaadavuse osas langes Eesti 24ndalt 38ndale kohale. Samuti oli Eesti tagapool keeleõppe võimaluste poolest.

Parim koht välistalendile on uuringu kohaselt Mehhiko, mis saavutas esikoha ka eelmisel aastal ning on olnud viie parima elukoha seas uuringu algusest peale. Teisel kohal on Hispaania ning kolmandal kohal Panama. Edetabeli viimased kohad hõivavad kõrge elukallidusega riigid Kuveit ja Norra ning poliitiliselt ebastabiilne Türgi.

„Võitlus parimate talentide nimel on globaalne ning Eesti peab väikse riigina ennast esmalt välistalentidele üldse tutvustama. Samuti on meil keeruline võistelda Mehhiko või Hispaania kliimaga ja sealsete inimeste sõbralikkusega, aga meil on ka omad tugevused,“ kommenteeris Mehhikost pärit Ortega.

Välistalentide ühenduse InterNations läbiviidavas uuringus Expat Insider 2023 osales enam kui 12 000 välistalenti 171 rahvusest ja 172 elukohariigist. Välistalendid hindasid rahulolu 56 aspektist, nagu näiteks elukallidus, elukoha kättesaadavus ja karjäärivõimalused, aga ka kiire internetiühenduse olemasolu, sotsialiseerumisvõimalused ning tervishoiuteenuste kättesaadavus. Uuringusse mahtus kokku 53 riiki, kus elas vähemalt 50 uuringule vastajat.