Üle poole (53%) vanaduspensioni saajatest kinnitas, et suvisteks välisreisideks pensionist ei piisa, 15% jaoks pigem ei piisa.

Pooled vastanutest ei saa endale lubada ka Eestis reisimist (31% vastas, et pensionist ei piisa üldse, 26% pigem ei piisa).

Vaid 1% vastanutest leidis, et praegune pension võimaldab reisimist välismaal ning 6%, et praegune pension on piisav Eestis ringi reisimiseks.

Kultuuriürituste külastamiseks, näiteks teatrietendustel või kontsertidel käimiseks, on pension piisav vaid 5% pensionäridest. Veerand vastanutest ei saa endale kultuuriüritusi lubada.

Hobidega, näiteks aianduse või käsitööga, tegelemiseks peavad pensionit piisavaks 10% vastanutest. Sarnasesse suurusjärku jäävad ka perekondlikud koosviibimised – pereüritusteks on pension piisav 10% vastajate arvates. 17%-l pensionäridest ei ole võimalik pensionit hobidele kulutada ning 14% leidis, et sellest ei piisa ka pereüritusteks.

Ka sportlikud tegevused, olgu nendeks siis ujumine, tants või rattasõit, jäävad pensionieas raha tõttu tagaplaanile – 15% pensionäridest ei ole nendeks tegevusteks piisavalt raha. Vaid 4% vastanutest leiavad, et pension on sportlikeks tegevusteks piisav.

Kolme Balti riigi tulemused on sarnased

Uuring tehti kolmes Balti riigis ning tulemused on sarnased: Läti pensionäridest 5%-l jagus pensioni välisreisideks, Leedus 8%-l. Kodumaal saavad reisimist lubada 22% Läti ning 13% Leedu pensionäridest. Nii Lätis kui ka Leedus märkis vaid viiendik pensionäridest, et neil piisab pensionist valitud hobidega tegelemiseks.

SEB Varahalduse äriarendusjuhi Peeter Schamardini sõnul on hiljutised uudised eluea tõusu kohta küll rõõmustavad, kuid need tähendavad ka seda, et järjest rohkem inimesi peab veelgi pikemat aega hakkama saama väiksema sissetulekuga kui see, millega nad olid harjunud tööl käies.

„Sissetuleku järsk vähenemine pensionile jäädes mõjutab elukvaliteeti ning inimesed ei saa tihtipeale jätkata harjumuspäraste tegevustega vaba aja veetmiseks.

Vanemas eas rahalise iseseisvuse säilitamiseks oleks mõistlik tulevikule mõelda juba täna. Mida varem säästmisega alustada, seda vähem peab igal kuul kõrvale panema, sest kogunenud raha saab kasvamist jätkata,“ nentis Schamardin.

Statistikaameti andmetel oli keskmine pension tänavu esimeses kvartalis 616 eurot, keskmine brutokuupalk 1741 eurot.