Viimastel aastatel on AS Tartu Terminali müügitulu märkimisväärselt kasvanud. Seda tõdeb ka ettevõte oma majandusaastaaruandes.

Ettevõte sõnab muuhulgas, et tegevuskeskkond on jätkuvalt äärmiselt muutlik. Samas tunnistavad nad, et väliste sündmuste tagajärjed (nagu volatiilsed finantsturud, sõda Ukrainas) pole nende majandustegevuse lõpptulemust seni oluliselt mõjutanud.