2024. aastast hakkavad kõigis kohalikes omavalitsustes kehtima uued maamaksumäärad ning selleks et uued määrad saaksid uuest aastast jõustuda, pidi KOVi volikogu seaduse järgi kehtestama hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1. juulil igale maa sihtotstarbegrupile maksumäära.

Omavalitsused kehtestasid uued maksumäärad õigel ajal, kuid nüüdseks on selgunud, et tegelikult võib mitmes kohalikus omavalitsuses olla sätestatud liiga väike määr.