Üldjoontes vastasid näitajad analüütikute ootustele, kui ootus oli, et põhiinflatsiooninäitaja tuleb 3,3% ja alusinflatsioon 4,7%.

Enim mõjutas juuli inflatsiooninäitajat majutuskulude kasv, moodustades koguni 90% tõusust. Aastaga on majutuskulud kasvanud 7,7%.