Kliimaminister Kristen Michal allkirjastas määruse, millega kehtestatakse kaugküttesüsteemide renoveerimise ja taastuvallikatele ülemineku toetuse põhimõtted.

„Meie kaugküttes kasutatakse juba täna ligi 60% ulatuses taastuvenergia allikaid. Siiski on Eestis veel piirkondi, kus kaugküttesüsteemid vajavad kaasajastamist ning taastuvallikatele üleviimist. Kui meie majad saavad energiatõhusamaks ning soojatootmine efektiivsemaks, muutub ka küte taskukohasemaks. See on hea nii kliimale kui ka inimeste rahakotile,“ ütles minister.

Toetust saab küsida kaugküttetorustike ning kaugküttesüsteemides taastuvaid allikaid kasutavate katelde renoveerimiseks või asendamiseks taastuvenergiat kasutavate seadmetega nagu soojuspumbad, päikesekollektorid või biomassi kasutavad katlamajad.

Seejuures toetatakse soojustorustiku renoveerimist 15 miljoni euroga ning katelde renoveerimist või uute soetamist 7,5 miljoni euroga. Pärast projekti elluviimist tuleb toetuse abil renoveeritud soojuse tootmise seadmes kasutada põhikütusena ainult taastuvaid energiaallikaid.

Toetuse määr on 30–45% abikõlblikest kuludest ning toetuse minimaalne summa on 20 000 eurot ja maksimaalne 1 000 000 eurot ühe taotleja kohta.

Toetust vahendab Keskkonnainvesteeringute Keskus, kellele saab taotlusi esitama hakata alates septembrist. Toetust jagatakse eelarve ammendumiseni.

Toetusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.