Kolmapäeval valminud ning täna avaldatud analüüsis kirjutab Aljas, et Enefit Greeni kehvemas kasumis mängis olulist rolli odavam elekter. NordPool elektribörsi andmetel oli teise kvartali elektrihind Eestis keskmiselt 74 eurot MWh kohta, mis on 25% väiksem võrreldes eelmise kvartaliga. See hind on ligi poole võrra madalam kui eelmise aasta samal perioodil (142 eurot MWh kohta).

Swedbanki analüütik lisab, et Läti, Leedu ja Poola turgudel võis täheldada sarnast hinnadünaamikat, mida mõjutasid eelkõige tavapärasest soojemad ilmad, hüdrojaamade tugev elektritoodang ja madalamad maagaasi hinnad. Enefit Greeni kulumieelne ärikasum EBITDA langes teises kvartalis mullusega võrreldes 37,2% võrra ehk 19,3 miljoni euroni.

Tulemus jäi Swedbanki ootustele 28,6% võrra alla ning seda peamiselt vähenenud elektritoodangu ja madalama keskmise arvutusliku teenitud elektrihinna tõttu. Puhaskasum, mida mõjutas negatiivselt ka tulumaksu kulu kasv dividendide väljamakse tõttu, vähenes aastaga 93,3% võrra, 1,1 miljoni euroni.

Langust põhjustavad peamiselt välismõjud

Swedbanki analüütikute hinnangul avaldas planeeritust madalam elektritoodang teises kvartalis EBITDA-le (kasum enne intresse, makse ja amortisatsiooni) negatiivset mõju kuni 8 miljonit eurot. See põhjendab koos märgatavalt langenud elektrihinnaga 11,5 miljoni euro suurust EBITDA langust ning nende ootustele alla jäämist 7,7 miljoni euroga.

Järsu languse teises kvartalis põhjustasid tagasihoidlikud tuuleolud. Elektrihindade jätkuv langus selle aasta esimesel seitsmel kuul pani panga analüütikuid oma 2023. aasta oodatavat elektrihinda langetama 100 eurolt ligi 90 eurole MWh kohta.

Minimaalsed muudatused ootustes

Madalama oodatava elektritoodangu ja lühiajalise elektrihinna taustal vähendasid Swedbanki analüütikud Enefit Greeni 2023. aasta müügitulu ja EBITDA ootuseid ligi 5% võrra, vastavalt 193 ja 132 miljoni euroni. Langetati ka 2024. aasta oodatavaid tulusid ja EBITDA-d 3% võrra, samas kui pikemaajalised prognoosid jäid samaks.

Seetõttu alandati ka Enefit Greeni hinnasihti 5,9 eurole (varem 6 eurot), mille kohaselt on energiafirma 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe 12,9-kordne ning aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 2,1-kordne. Aktsia lõpetas börsinädala 3,946 euro juures.

„Väidame, et meie hinnatud sisemine väärtus peegeldab õiglaselt ettevõtte tugevat kasvulugu ning väärtusloome võimekust. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust „Osta“,“ lisas Aljas.

Mida tähendab osta soovitus?

Swedbanki aktsiaanalüüsi soovituste struktuur koosneb kolmest soovitusest: osta, neutraalne (hoida), vähendada. Soovitused põhinevad järgmise 12 kuu väärtpaberi absoluutsel tootlusel. Absoluutne tootlus sisaldab aktsiahinna tõusu ja dividendimäära kombinatsiooni.

Aruandes mainitud väärtpaberite kohta antud soovitused põhinevad riski ja tulu kaalutlustel. Mida kõrgem on investeeringu riskikategooria, seda suurem on selle nõutav tulu. Aktsiainvesteeringute korral koosneb tulu kapitali väärtuse kasvust ja 12 kuu pikkuse investeerimisperioodi jooksul saadud dividendidest. Oodatav kapitali väärtuse kasv tähendab aktsia sihthinna võrdlust jooksevhinnaga. Ettevõtte riskitase sõltub tema aktsia hinna volatiilsusest, likviidsusest ja ärilistest väljavaadetest.

Hinnasiht sõltub ettevõtte fundamentaalnäitajatest ja võrreldavate aktsiate turuväärtusest ning seda võib igal ajal muuta, kui toimuvad muutused ettevõttes / turul valitsevas arusaamas võrreldavas sektoris.

Aruandes võidakse kasutada soovitusi „osta“, „neutraalne (hoida)“ ja „vähendada“. Järgnevalt on näidatud soovituste ja sihthindade suhe aktsia riskitasemega võrreldes. Tegemist on näitlike vahemikega ja tegelikud soovitused võivad näidatust erineda, kui arvesse võetakse ka kõik muud asjassepuutuvad tegurid.

Osta: minimaalne oodatav investeeringu väärtuse kasv järgmise 12 kuu jooksul on 10% (minimaalne nõutav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Neutraalne (hoida): oodatav investeeringu väärtuse kasv on alla 10% (oodatav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Vähendada: oodata on investeeringu väärtuse vähenemist.

Analüüsiaruanne on koostatud ainult teavitamiseks ja Swedbank ei soovita selle alusel midagi ette võtta. Aktsiate analüüsiaruanne ei ole müügipakkumus ega üleskutse osta väärtpabereid ja seda ei tohiks sellisena ka tõlgendada.

Allikas: Swedbank

Loo toimetaja on Enefit Greeni aktsionär.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid