Pere- ja tööelu ühildamise soodustamiseks on Sotsiaalministeerium regulaarselt eest vedanud peresõbraliku tööandja märgise programmi. Sel suvel viidi ministeeriumi tellimusel Eesti elanikkonna seas läbi küsitlus, millega uuriti 500 töötaja hinnanguid ja ootusi peresõbralikkusele. Selgus, et töötajad seostasid tööandja peresõbralikkusega enim töötajate tervise väärtustamist (märkis 70% vastajatest), toetavat ja sõbralikku tööõhkkonda (67%) ja konkurentsivõimelist palka (65%).

„Kui palk on üldiselt küsimus, mille osas võime sageli saada tulemuseks „võiks kõrgem olla“, siis tähelepanu tervisele ja toetav õhkkond on tegurid, mis just viimastel aastatel on väärtuste pingereas etteotsa tõusnud. Seda on ilmselt mõjutanud ka ühiskonda tabanud erinevad kriisid,“ kommenteeris uuringu tulemusi Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist Alice Juurik.

Peresõbralikkuses olulisena tõid uuringus vastajad välja ka paindlikud töövormid, korralikud töövahendid ja -keskkonna ning tööandja vastutulelikkuse eraelu vajaduste korral. „Peresõbralikkuse tähendus on aja jooksul märkimisväärselt muutunud. Kui veel mõned aastad tagasi mõisteti peresõbralikkuse all eelkõige üritusi ja sporditoetusi, siis täna mõistavad tööandjad, et tõeliselt pere- ja töötajasõbralik olemiseks peab tegema palju enamat. Peresõbralikkus algab tööandja suhtumisest töötajatesse – kuidas toetatakse töötajat erinevates olukordades, mida ta oma elus läbib,“ ütles Juurik.

Kõige vähem seostasid vastajad peresõbralikkusega seda, et organisatsioonis väärtustatakse ka riskide võtmist ja ideede väljapakkumist (nõustus 24%), et seatakse selged eesmärgid ja jälgitakse nende täitmist (28%) ning et värbamine oleks läbimõeldud (29%). Peresõbralikkus on Targa Töö Ühingu konsultandi ja peresõbraliku tööandja märgise programmi sisupartneri Ave Laasi sõnul samal ajal ka töötajasõbralikkus laiemalt: töö- ja pereelu pingevabama ühildamise eeldus on see, et töötaja tunneb end tööl hästi.

Laas märgib, et töötaja heaolu mõjutavad väga paljud tegurid. „Mõistvad juhid, töötajatele iseseisvuse võimaldamine töö korraldamisel, koostöö soodustamine ja teatud ametikohtadel ka riskide võtmise ning katsetamise julgustamine – kõik see näitab pere- ja töötajasõbralikkust. Peresõbraliku tööandja eelduseks on ka läbimõeldud protsessid ja toetav organisatsioonikultuur - selleni välja, et läbi on vaadatud, kuidas uute töötajate värbamist ja sisseelamist tõhusalt korraldada, töötajate arengut pikaajaliselt toetada ning organisatsioonis erinevaid konflikte lahendada,“ selgitas Laas.

Peresõbralikkuse osas suurimate vajakajäämistena oma tööandja puhul tõid töötajad välja, et ei maksta konkurentsivõimelist palka (märkis 31% töötajatest), ei korraldata üritusi, kuhu kaasatakse töötajate pereliikmeid (märkis 27%) ning ei uurita regulaarselt töötajate rahulolu (seda heitis ette 23% töötajatest). Avatud küsimusele, mida tööandja võiks peresõbralikkuse edendamiseks rohkem teha, vastati ülekaalukalt enim, et soovitakse rohkem ühisüritusi ja üritusi, kuhu kaasatakse ka töötajate pereliikmed.

Hea uudisena pidas lausa 57% uuringus osalejatest oma tööandjat pigem peresõbralikuks ning 23% täielikult peresõbralikuks. „See, et suur osa inimesi peab oma tööandjat peresõbralikuks, näitab, et teema on muutunud väga oluliseks ja tööandjad on sellele tähelepanu pööranud. Rõõm on näha, et paljud tööandjad mõistavad, kui suurt väärtust loovad ettevõttele rahulolevad ja õnnelikud töötajad ning on astunud samme organisatsioonikultuuri arendamiseks. Ka peresõbraliku märgise arenguprogrammiga liitumiseks on oluline tööandja huvi ja tähelepanu teemale – selle pinnalt saame organisatsiooni arendamisega edasi liikuda,“ lisas Laas.

Üle mitme aasta avatakse sel aastal tööandjatele taas liitumisvõimalus peresõbraliku tööandja põhjaliku arenguprogrammiga, mis on osalejatele tasuta. Programmi valitakse osalema 20 tööandjat ja kandideerimine avaneb järgmisel nädalal.