Assotsiatsiooni president Ille Nakurt-Murumaa märgib oma pöördumises rahandusministeeriumi poole, et peamiselt tarbeväärtusega ning inimeste baasvajaduste rahuldamiseks hädavajalikku vara ei ole mõistlik maksustada nii väikese rahvaarvuga ja hõredalt asustatud riigis, kus eri liiki ühistranspordi võrgustikud ei rahulda piisaval määral paljude elanike transpordivajadusi.

Pealegi tuleb assotsiatsiooni hinnangul arvestada, et hõreda asustusega piirkondades ei pruugi olla otstarbekas rajada pidevat ja elanike vajadusi arvestavat ühistranspordi võrgustikku. „Isiklik sõiduauto võib osutuda soodsaimaks valikuks,“ märgib EVEA esindaja oma kirjas.