Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ütles rahvusringhäälingu raadiouudistele antud kirjalikus kommentaaris, et riigihangete nõuetekohane korraldamine on kliinikumis prioriteediks, kuid tõepoolest pole kliinikum kõiki mittevastavusi eelmise aasta jooksul suutnud kõrvaldada. Põhjuseid on kolm.

Esiteks on kliinikumis kasutusel olev laoprogramm piiratud võimalustega, mis teeb omakorda hankemenetluseks vajaliku info kogumise keeruliseks, selgitas Perens.

Teiseks pole monopoolses seisundis ettevõtjad, näiteks organite transporti pakkuvad transpordifirmad, valmis riigihankemenetluses osalema ega end lepinguga siduma. Juhul kui seesugused ettevõtted hankel siiski osalevad, küsivad nad hinda, mida kliinikum ei saa maksta, ütles Perens.

Kolmandaks põhjuseks nimetas Perens riigi rahastavate tervishoiuteenuse osutajate omavahelist koostööd – probleem seisneb selles, et riigi rahastatud haiglate vaheline tervishoiuteenuse osutamine kuulub samuti riigihanke regulatsioonide alla. Samal ajal on haiglatevahelised tervishoiuteenuse müügihinnad välja arvutatud tervisekassa ja erialaseltside koostöös ning need on fikseeritud tervisekassa hinnakirjas.

Perensi sõnul on oluline märkida, et kõikide kaupade ja teenuste ostmine on tehtud eesmärgipäraselt ravitöö läbiviimiseks. Praeguseks on eelmise aasta puudustest suur osa juba kõrvaldatud ja nõuetekohased hanked korraldatud või parasjagu käsil, ütles ta.