Töötukassale teatati, et kui jõutakse lõpliku otsuseni koondamise kohta ehk ei leita asutusesiseselt kriisireguleerimise meeskonna liikmetele teist tööd või ei ole inimesed ameti poolt pakutavast tööst huvitatud, siis toimuvad töölepingute ülesütlemised.

Sotsiaalkindlustusamet kinnitas Delfi Ärilehele, et on tõesti alustanud töötajate kaasamist seoses võimaliku töölepingute kollektiivse ülesütlemisega ja saatnud selle kohta esmase info nii ameti teenistujatele. „Lõpliku otsuseni, millises mahus koondamine tegelikult vajalikuks osutub, loodame jõuda 8. septembriks,“ märkis asutuse kommunikatsiooni osakonna juhataja Kristin Rammus.