LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli juulis 13,5 miljonit eurot (2022. aasta juulis: 5,3 miljonit). AS LHV Pank teenis 11,9 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Bank Limited 1,4 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit ja AS LHV Kindlustus 0,1 miljonit eurot puhaskasumit. Grupi omakapitali tootlus oli 32,6%.

LHV Groupi konsolideeritud hoiused kasvasid juulis 130 miljoni euro võrra. Kõrgenenud intressimäärade tingimustes suurenesid tähtajalised hoiused 170 miljoni euro võrra, samas kui nõudmiseni hoiused vähenesid 40 miljonit eurot. Tavaklientide hoiused kasvasid 73 miljonit eurot, hoiuste platvormilt kaasati 27 miljonit eurot ja finantsvahendajate hoiused kasvasid 30 miljonit eurot. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes 28 miljoni euro võrra. Jaelaenud kasvasid 12 miljonit eurot, laenud ettevõtetele 16 miljonit eurot. LHV juhitud fondide maht suurenes juulis 31 miljoni euro võrra. Kuu jooksul töödeldi 4,1 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

LHV pangaklientide arv suurenes juulis 3500 võrra ning samavõrra kasvas ka arveldavate klientide hulk. Nii panga ärimahud, tulud kui ka kulud on plaanidest ees. Kui tulusid mõjutab oodatust kõrgema intressi keskkond, siis kulusid on kasvatanud hoiuste tagatisfondi maksemäär. Krediidikvaliteet püsis juulis heal tasesmel. Jätkusid ettevalmistused finantsvahendajast klientide üleviimiseks Ühendkuningriigi panka ning Euroopa Keskpanga järelevalvega seotud projektid.

Endiselt on fookuses hoiused. Hoiustele makstavad intressid Eestis on konkurentsi tingimustes tõusnud Euroopa kõrgeimale tasemele – kuu lõpuks oli aastase tähtajalise hoiuse eest makstav intress 4,25%.

LHV Bank Limited jätkas ettevõtetele antavate laenude mahu suurendamist. Kuu lõpuks kasvas laenuportfell 47 miljoni euroni. Lisaks äritegevuse üleviimisele, tehakse ettevalmistusi uue laenusüsteemi kasutuselevõtuks ning hoiuste kaasamisega alustamiseks.

LHV Varahalduse juhitavad pensionifondid näitasid juulis positiivset tootlust. Suurimate fondide M, L ja XL tootlusteks kujunes vastavalt 0,8%, 1,1% ja 1,5%. Pensionifond Indeks kerkis 3,3%, pensionifond Roheline 2,6%. Varahaldus jätkab plaanidele vastavalt, kuid aktiivsete klientide arv juulis vähenes.

LHV Kindlustus jätkas stabiilset äri kasvatamist – sõlmiti üle 13 tuhande uue lepingu. Kahjujuhtumeid hüvitati summas 1,4 miljonit eurot ja registreeriti 4600 uut kahjujuhtumit. Teenitud preemiad kasvasid kuises võrdluses 7,7%. Kindlustuse neto kahju- ja kulusuhe olid planeeritust paremad.

Kuivõrd LHV on edestamas oluliselt veebruaris avaldatud finantsplaani, avaldab ettevõte 2023. aasta uuendatud finantsplaani hiljemalt septembris.

LHV aktsia on alates 2023. aasta algusest kerkinud ligi 7%, ületades sellega Tallinna börsiindeksi tõusu 5,4% juures.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid