Kuigi majanduslangus jätkus ka teises kvartalis, püsis tööturu olukord kokkuvõttes stabiilne. Statistikaameti tööjõu-uuring näitas, et 15–74aastaseid tööga hõivatuid oli 3,2% rohkem kui aasta varem. Ka maksu- ja tolliameti andmed deklareeritud palgatulu saajate kohta näitavad aasta arvestuses kasvu – tõsi küll, küsitlusandmete tulemusest väiksemat. Mõlema andmeallika järgi kasvas palgatöötajate arv teenuste sektoris, ent tööstuses ja ehituses jäi töötajaid vähemaks. See on kooskõlas viimase aja uudistega selle kohta, et mitme tööstussektori haru toodangumaht kahaneb ja kaupade eksport väheneb.

Kui viimastel aastatel andis tööturul tooni tööjõupuudus, siis aktiivsema tööjõus osalemise ja ettevõtete tagasihoidlikuma värbamise mõjul on see juba mõnda aega leevenenud. Konjunktuuriinstituudi küsitlus näitab, et tööandjad on keskmisest pessimistlikumad hõive edasise arengu osas. Tööjõupuudus takistab tootmise laiendamist varasemast vähemate ettevõtete puhul. Ka töötukassa andmete põhjal on registreeritud töötute arv ühe töökuulutuse kohta jõudsasti kasvanud. Sellised arengud peaksid edaspidi leevendama palgatõusu survet ja aitama kaasa inflatsiooni aeglustumisele tulevikus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid