Kuigi tööturul kandideerimiste arv veel tõusuteel pole, soovivad paljud vastanud siiski lähiajal tööd vahetada. Põhjus võib seisneda selles, et töötajad on praegu äraootaval seisukohal, sest teadmatus tuleviku ees tekitab mõneti ebakindlust. Palgaga rahuolematus (75%) aga sunnib töötajaid kandideerima uutele ametikohtadele ning seetõttu on oodata suuremat tööjõu voolavust.

Tõusev kandideerimiste arv leevendaks laieneda soovivate ettevõtete ja uute töötajate otsinguil olevate tööandjate valukohta. Tööandjad on siiani märkinud, et sobivaid kandidaate ja oma ala spetsialiste on hetkel keeruline leida (42%). Osad nendivad, et olukord turul pole näiliselt muutunud (35%) ja kandideerijaid on pigem vähe. Töötajad, kes pole oma töötasuga rahul, aga neutraliseerivad selle probleemi. Paljud neist juba otsivad uut töökohta (35%) ning mitmed on avatud headele tööpakkumistele (48%).

Uuringu tulemuste põhjal on teada, et töötajad peavad uue töökoha valikul äärmiselt oluliseks varasemast suuremat töötasu ning paremaid lisahüvesid (81%). Seega võivad tööandjad uute töötajate värbamisel arvestada suurenenud palgaootustega. Sõltuvalt olukorra muutusest tööturul võib see endaga omakorda kaasa tuua ka Eesti keskmise palga kasvu.