Luba annab õiguse nii pakkuda kui ka valitseda alternatiivseid investeerimisfonde kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, mis muuhulgas võimaldab senisest laialdasemalt kaasata kapitali Balti regiooni ettevõtete kasvu toetamiseks.

Kui seni on BaltCap tegutsenud kuni 500 miljoni eurost varade mahtu haldavatele fondivalitsejatele kehtiva leebema režiimi alusel ehk registreerimiskohustusliku fondivalitsejana, siis alates augustist haldab BaltCap oma fonde täiemahulise tegevusloa kohustusliku fondivalitsejana finantsinspektsiooni järelevalve all. Tegevusloast tulenevate reeglite järgimine ning sellega kaasnev läbipaistvus muudab BaltCapi fondid atraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks senisest oluliselt laiemale investorite võrgustikule.

BaltCapi õigus- ja vastavusosakonna juhi Maido Lillemetsa sõnul on AIFM litsents osa Euroopa Liidu (EL) regulatiivsest raamistikust, mis on loodud alternatiivfondi valitsejate järelevalve ja tegevuse ühtlustamiseks liikmesriikides. „Nõuded hõlmavad nii riskijuhtimist, aruandlust, investorite kaitset, tasustamist, kapitalinõudeid kui ka palju muud,“ ütles Lillemets.

BaltCapi juhtivpartneri Martin Kõdari hinnangul on täiemahuliseks alternatiivfondi valitsejaks kasvamine BaltCapi jaoks uus etapp koos uute võimalustega Baltikumi ettevõtete arengu kiirendamisel. „BaltCap on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud – meie fondid on tänaseks kaasanud kokku üle 700 miljoni euro. Oleme käivitanud uusi investeerimisstrateegiaid ja meelitanud uusi investoreid, laiendanud oma sihtturge ja meeskonda,“ ütles Kõdar.

BaltCap on Baltimaade suurim erakapitaliinvestor, kes tegeleb nii väljaostu-, kasvu-, riski- kui ka infrastruktuuriinvesteeringutega. Alates 1995. aastast on BaltCap investeerinud enam kui 100 ettevõttesse erinevates tööstussektorites ja kaasanud kokku üle 700 miljoni euro kapitali. BaltCapil on enam kui 40 investeerimisspetsialistist koosnev meeskond, kes töötab Tallinna, Riia, Vilniuse, Varssavi, Helsingi ja Stockholmi kontorites.