„Oluline on soodustada auto asemel aktiivse või ühisliikumise eelistamist, et saavutada riigi võetud ambitsioonikaid eesmärke kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel. Selleks tuleks koos automaksu kehtestamisega jõulisemalt luua vastavaid tingimusi arendades multimodaalseid liikumisviise. See tähendab kiiremaid ja mugavamaid ühistranspordiühendusi, takso-, rendi- ja sõidujagamise teenuste arendamist, jalgsi-, jalgratta või kergliikuriga liikumist ja nende erievate liikumisviiside kombineerimist, mis kokkuvõtteks võimaldaks modaalnihet säästvamatele liikumisviisidele võrreldes praeguste trendidega.

Kavandatav maks võimaldab eeltoodud meetmetele suunata täiendavaid vahendeid, et inimestel tekiks reaalselt alternatiivseid transpordiviiside valikuid isikliku sõiduki asemel. Vastasel juhul lihtsalt suurendame inimeste maksukoormust, kuid ei saavuta olulisi muutuseid inimeste liikumisviisides ega transpordi kasutamises“, selgitas Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai.

Lisaks tegi Liit ettepaneku, et maksu rakendamisel arvestataks sõiduki reaalset kasutamist, kuna siis avaldub selle vahetu keskkonnamõju. Seisev sõiduki ei saasta, ei tekita ummikuid ega kuluta teid. Maksu rakendamisel võiks auto omanikul kasvõi igapäevaselt olla võimalik teha oma liikumisviisi teadlik valik. Kui ainsa valikuna on aastamaks, siis valikut ei teki, sest auto kasutamine on juba aastajagu ette tasutud.

Kolmandaks tegi Liit ettepaneku võtta kasutusele maksu tasumise ja järelevalve automaatne süsteem. Erinevates riikides on olemas hästi toimivad numbrituvastusel töötavad maksu arvestamise ja tasumise süsteemid. 21. sajandi digiriigis on igati asja- ja jõukohane võtta kasutusele samasugused automatiseeritud süsteemid. Need võimaldaks vajadusel ka suuremat paindlikkust maksu ja selle erisuste rakendamisel. Sellise süsteemi loomise investeering tasuks ära kiiresti parema maksulaekumisega ja võimalusega maksu paremini sihistada ning hoida kokku järelevalvelt, mida politsei ligi 700 tuhande sõiduki osas peab hakkama teedel tegema.