„Et jääme esimesel poolaastal kahjumisse, oli ette teada, sest raudteevedu on mahuäri, mille efektiivsus seisneb võimaluses transportida palju korraga. Väikse mahu juures on keeruline kasumlikult opereerida ja kulusid samal määral kärpida,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

„Lisaks oli esimeses poolaastas ka palju erakorralisi kulusid nagu koondamised,“ selgitas ta. Ettevõtte esimese poolaasta kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 0,2 miljonit ja puhaskahjumiks 3,1 miljonit eurot.

Ukraina sõja otseste ja kaudsete mõjude tõttu on Operaili kontsern kaotanud 83% kaubamahust. Ettevõtte teatel on tänu mittestrateegiliste varade müügist teenitud tulule nende finantsseis tugev ning juhatus tegeleb uute kasumlike väljundite otsimisega.

Kui sõjaeelsel ehk 2021. aastal oli Operaili esimese poolaasta kaubamaht Eestis 6,6 miljonit tonni, siis mullu samal perioodil 3,6 miljonit ja tänavu 1,1 miljonit tonni. Terveks selleks aastaks prognoositud kaubamahust 2,2 miljonit tonni veeti esimese poolaastaga ära täpselt pool.

Kaubamahu languse põhjuseks on Venemaa ja Valgevene vastu 2022. aastal kehtestatud sanktsioonid ning omaniku otsus lõpetada 2023. aastast ka sanktsioneerimata Venemaa ja Valgevene kaupade vedu. „Kuigi selline otsus annab eeskujuliku sõnumi, et Operail ei toeta mingil viisil agressorit, annab see äriliselt tugeva eelise konkurentidele, kes kõik veavad Venemaa ja Valgevene kaupa edasi. Eestis teenitava veotulu osas me muutust paremuse suunas selleks aastaks paraku ei prognoosi,“ sõnas Raul Toomsalu.

Uues olukorras kohanemiseks on ettevõtte töötajate arvu vähendatud poole võrra, kuid töötajaskonda pole siiski võimalik vähendada proportsionaalselt veomahu langusega. „Nii suures mahus koondamine on olnud väga keeruline protsess, sest tegemist on raudteealaste eriteadmistega inimestega. Tähtis on säilitada eriteadmiste kompetents, et mahtusid oleks üldse võimalik tulevikus taastada,“ rääkis Toomsalu.

Transiidimahu kadumise all on kannatanud ka Eesti väikeettevõtted, kelle kaup üksi eraldi rongi ei moodusta. Probleemi lahendamiseks alustas Operail äsja uue väikeklientidele mõeldud teenusega – iganädalased liinirongid, kuhu saab vagunikoha broneerida kasvõi ühele vagunile.

Aasta alguses väljus Operail omaniku otsusel Eesti riigi jaoks mittestrateegilistest ärisuundadest ehk kaubaveoärist Soomes ning vagunite rendiärist. Teenitud müügitulu võimaldab Operailil praeguses keerulises olukorras toime tulla ja uute lahenduste otsimisele keskenduda.

„Vaatamata asjaolule, et kaotatud mahtude tõttu on Operaili jooksev rahavoog praegu praktiliselt nullilähedane, on grupp finantsiliselt tugev. Varade müügist on jäänud kontole märkimisväärne puhver,“ märkis Raul Toomsalu.

Kontserni uuesti kasumlikuks viimiseks läbi uute väljundite leidmise on praegu väljatöötamisel terviklik strateegia, mis peaks valmima sügisel. Pärast seda, kui ettevõtte majanduslik seis on paranenud, on võimalik omaniku soovil edasi minna ka Operaili erastamisega.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mis tegeleb kaubaveo ning veeremi hoolduse, remondi ja ehitusega Eestis. Operail annab tööd umbes 250 inimesele.