Mida pakute?

Pakume andmekaitseteenust kõik ühes, nn mugavusteenus ettevõtetele, kes soovivad keskenduda oma põhiärile, jättes kohustusliku kõrvaltegevuse nagu andmekaitse oma ala ekspertidele. DataVie pakub täislahenduse - viime ettevõtte GPDR nõuetele vastavaks, haldame, maandame riskid ning pakume isikliku halduri ning iseteeninduskeskkonna, kust saab igal ajal võtta välja andmekaitse ülevaateid vms nt juhtkonnale või aktsionäridele.

Kes ja kus on teie peamised kliendid?

Meie klientideks on eelkõige andmekaitseteadlikumad suurettevõtted Eestis ja Euroopa Liidu turul, kes töötlevad suures mahus tundlikke eraisiku andmeid. Nt pangandus-, meditsiini-, energia-, telekommunikatsioonisektor jne. Samas tasub meeles pidada, et andmekaitsega on mõistlik tegelema hakata õigel ajal ka keskmistel ja väiksematel ettevõtetel, kes juba täna töötlevad tundlikke andmeid või kasvavad suurettevõteteks, sest oluliselt „soodsam“ on jooksvalt asjad korras hoida. Andmekaitsenõuete tagamine ei ole ühekordne projekt, vaid kestev protsess ning mõistlik on riske ennetada, tagajärgedega tegelemine kujuneb üldjuhul kallimaks.

Kui palju keerulisemaks andmekaitse ajas muutub?

Andmekaitse ei muutu niivõrd keerulisemaks, kuivõrd järjest olulisemaks osaks ettevõtte protsessides ja igapäevatöös. Andmekaitsenõuete tagamine on eduka ettevõtte üks alustala, milles ei tohiks näha „vaenlast“ või tüütut seadusenõuet, vaid võimalust ehitada ettevõtet jätkusuutlikumalt ning kujundada usaldusväärsem maine klientide ja partnerite jaoks. Lisandväärtusena aitab andmekaitse juurutamine ettevõttes korrastada protsesse, vastutusalasid ning hoida kokku kallist võrguressurssi, jättes kogumata ja kustutades andmeid, mida tegelikkuses ettevõttel vaja pole.

Olulisuse kasvust annab märku ka riikliku järelevalve hoobade tõhustamine. 1. novembrist jõustuvad seaduse muudatused, mis lihtsustab Andmekaitse Inspektsioonil trahvide määramist andmekaitse nõuete rikkumiste eest.

Millises arengufaasis täna olete?

Täna tegeleme aktiivselt Eesti turule sisenemisega, st läbirääkimised ja pakkumised, et jõuda koostööni esimeste maksvate klientidega. Taustal tegeleme aktiivselt tarkvara arendamisega, tagamaks teenuse efektiivsema osutamise.