Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon selgitas, et kuigi diisotsüanaadid kõlavad tundmatuna, on siiski tegemist üsna levinud kemikaaliga. „Paljud tööandjad ei pruugi aga teadagi, et nende töökeskkonnas sellised ohud varitsevad. Euroopa Komisjon võttis juba 2020. aastal vastu määruse (EL 2020/11491), mis piirab diisotsüanaatide kasutamist, seega soovitame kõikidel tööandjatel selgeks teha, kas ja kui palju nende töökeskkonnas antud kemikaalidega kokku puututakse,“ lisas Soon.

Pesukäsnadest sukkpüksteni

Diisotsüanaadid on tooraineks polüuretaanmaterjalide tootmisel, mille peamisteks laiatarbetoodeteks on elastne ja jäik vaht, montaaživaht, spandex-kiud, polüuretaanvärvid, sideained ja liimid. Tüüpilised tooted, kus diisotsüanaate võib leida, on elastsed polüuretaanist plastmaterjalid (näiteks pehme mööbli polstrid, pesukäsnad, kellarihmad, autodetailid, spordijalanõude siseosad), jäigad polüuretaanist plastmaterjalid (näiteks elektroonikaseadmete korpused, autodetailid), polüuretaanvahud (näiteks madratsid), montaaživahud (näiteks isolatsiooniplaadid), vormid ja kärnid valutehnoloogias, polüuretaankiud ehk spandex-kiud (näiteks sukkpüksid, ujumisriided), liimid, hermeetikud, pinnakatted (näiteks värvid ja lakid).

Lõpptarbijale ei ole need kemikaalid ohtlikud, kuid tootmisprotsessi jooksul ja käitlemisel võivad diisotsüanaadid ohtlikud olla nii sissehingamisel kui nahakontaktil. Diisotsüanaate seostatakse muu hulgas ka hingamisteede ülitundlikkusega ning see on olulisim kutseastma põhjus Euroopa Liidus.

Töötaja peab läbima koolituse

24. augustil jõustub koolituskohustus kõikidele töötajatele, kes tööl diisotsüanaatidega kokku puutuvad. See tähendab, et diisotsüanaate ei ole lubatud tööstuslikul ja erialasel otstarbel puhasainena ega muude ainete või segude koostisosana kasutada enne, kui töötajal on läbitud vastav koolitus.

Koolituskohustus kehtib kõikidele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes kasutavad diisotsüanaate. Erandina ei kehti koolituskohustus juhul, kui kemikaali kontsentratsioon puhasainena või koos teiste ainetega on vähem kui 0,1 massiprotsenti. Seega tuleb kõikidel tööandjatel kriitilise pilguga vaadata üle kõik tööks kasutatavad kemikaalid, ning kui nendes sisaldub diisotsüonaate (vastav märge on olemas pakendi etiketil, näiteks MDI, TDI, HDI, IPDI ja/või NDI), läbida vastav koolitus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid