Värskest Prisma Peremarketi tellitud uuringust, milles osales 500 Eesti inimest, selgub, et 66% vastajatest lähtub toidukorvi koostades hinnast ja vaid 20% ostab seda, mis maitseb. Hindadest lähtuvad keskmisest rohkem mitte-eestlased, naised, 40-49 aastased ja madalama või keskmise sissetulekuga inimesed. Kindlaid brände eelistab 11% vastajatest.

Küsitluses vastasid peaaegu pooled inimesed (49%), et viimase poole aasta jooksul on nende palk jäänud samaks ning vaid üks kolmandik kinnitas oma sissetulekute suurenemist. Palk on tõusnud eelkõige eestlastel, meestel, 20-29 ja 40-49 aastastel inimestel. Palk on vähenenud 13% vastajatel.

Suurem osa ehk 39% sihtrühmast tunnetab, et igapäevaste kaupade hinnad on võrreldes eelmise aastaga 20-30% tõusnud ning 30% tajub veel suuremat hinnatõusu, sellest 9% lausa üle 50 protsendilist kasvu. Vastajatest tajub 23% hinnatõusu viimase aasta jooksul 10-20% suurusena.

Hinnang toimetulekule on halvenenud, ostudest loobujate arv on tõusnud

Küsitlusele vastajatest hindasid pooled (51%) enda toimetulekut praeguses majandusolukorras rahuldavaks, 25% halvaks ning 24% heaks. Võrreldes tänavu kevadel Prisma poolt läbi viidud uuringuga on inimeste hinnang enda toimetulekule halvenenud, sest toimetulekut halvaks hindavate vastajate arv on kasvanud 10 protsendipunkti võrra.

Hinnang toimetulekule on madalam eelkõige 50-60 aastaste mitte-eestlaste ja madalama sissetulekuga inimeste puhul. Samal ajal on vähenenud ka olukorda heaks hindavate vastajate arv.

„Oleme terve viimase aasta jooksul näinud inimeste ostukäitumises ostude hoolikat planeerimist ja ostukoguste vähenemist, eelistatakse kategooriate soodsamaid tooteid,“ rääkis Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Prisma küsitlusele vastates ütles 60% inimestest, et peavad valima, mida ostavad - võrreldes varasemaga on see 10 protsendipunkti võrra tõusnud. Vaid 39% märkis, et saab endale kõike vajalikku lubada. Võrreldes kevadise küsitlusega on ka ostudest loobujate arv kasvanud. Vastajatest otsiva lausa 89% allahindlusega kaupu ja kõigest 10% seda ei tee.

Prisma tellitud uuringu korraldas Norstat Eesti ajavahemikul 18.-27.07.2023 ning selles osales 500 vastajat vanuses 20-60.aastat.