Uue valitsuse programm näeb ette mitmeid meetmeid immigratsioonipoliitika karmistamiseks. Eelkõige on kavas vähendada pagulaste vastuvõtmise kvoote, karmistada elamisloa ja kodakondsuse saamise tingimusi ning immigrantide sotsiaalkindlustust.

Samas suurendatakse oluliselt sisserändega kaasnevaid kulusid, näiteks eraldatakse lisaraha varjupaigataotluste menetlemiseks. Kokku soovib valitsus immigratsioonikuludelt kokku hoida 160 miljonit eurot.

Üheks peamiseks kokkuhoiu võimaluseks saab olema uus keelelisatasu töötuskindlustushüvitistele. Toetust vähendatakse küll kõigi jaoks kümnete eurode võrra, kuid soome või rootsi keele oskusega tõuseb see algsele tasemele. Valitsuse kavatsuse kohaselt saavad inimesed, kes oskavad piisavalt soome või rootsi keelt, rohkem raha kui need, kes keelt ei valda või oskavad seda halvasti.

Praktikas saavad immigrandid vähem töötushüvitisi kui teised. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi hinnangul oleks töötutoetus ilma keelelisata jäänud veidi alla 700 euro. Eksperdid aga leiavad, et keeletoetuse kehtestamine võib rikkuda põhiseaduses sätestatud diskrimineerimiskeeldu. Samuti kardavad nad, et valitsusprogrammi tõttu hakatakse Soome kolinud immigrante ja nende lapsi halvemini kohtlema. Eelnõu saadetakse hindamiseks parlamendi põhiseaduskomisjonile.

Soome tööminister Arto Satonen on aga seadusemuudatuse poolt. Tema arvates aitab keeleoskus immigrantidel ühiskonda sulanduda.