4000 inglase seas läbi viidud uuringust selgus, et peaaegu üheksa leibkonda kümnest püüdis eelmisel talvel vähendada oma energiatarbimist, samas kui peaaegu pooled kõigist Briti leibkondadest (ligi 13 miljonit peret) ütlesid, et nad ei lülitanud külma saabudes kütet sisse.

Tulemustest selgus, et madalama sissetulekuga leibkonnad ja 45–64-aastastest inimestest koosnevad pered jäid suurema tõenäosusega eelmisel talvel ilma kütteta. See kutsub valitsust kehtestama haavatavate leibkondade jaoks soodushinnaga „sotsiaalset energiatariifi“.

Gaasi hinna tõus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse sundis Ühendkuningriigi valitsust sekkuma, et subsideerida kodumajapidamiste energiaarveid, mis jäid tunduvalt kõrgemale energiakriisi-eelsest tasemest. Samuti julgustati inimesi tarbimist lihtsalt vähendama. Umbes pooled pered, kes teenivad aastas alla 20 000 naelsterlingi (23 000 eurot), ei lülitanud külmal ajal kütet sisse, samas kui aastas üle 80 000 naelsterlingi (93 000 eurot) teenivatest leibkondadest jättis kütte sisse lülitamata vaid kolmandik.

Rahvas tahab tariifi kehtestamist

Uuringust selgus ka, et enam kui poolte leibkondade liikmed pidid kodus kandma mitmeid kampsuneid ja jopesid. Neli inimest kümnest ütles, et nad vähendasid ahju kasutamise sagedust. Kolmandik vähendas vannide arvu või duši pikkust.

„Valitsus ja energiaettevõtted peavad tegutsema kohe, et aidata neil, kes seda kõige rohkem vajavad, talvel toime tulla. Valitsus peab võimalikult kiiresti kehtestama nõuetekohaselt suunatud sotsiaaltariifi ja energiaettevõtjad peavad tagama, et nad suudavad oma kliente talvisel ajal toetada,“ ütles uuringu teinud Emily Seymour.

Hiljutised üleskutsed sotsiaalse tariifi kehtestamiseks on sagenenud, kuna Suurbritannia energeetikasektorit reguleeriv asutus Ofgem valmistub reedel teatama viimasest hinnapiirangust, mis hakkab kehtima oktoobrist. Eeldatavasti langeb ülempiir alla keskmise 2000 naelsterlingi aastas tüüpilisele perele, mis jääb energiakriisi-eelse tasemega võrreldes peaaegu kahekordseks.

Tarbijakaitseorganisatsioonid on väitnud, et kuigi ülempiiri eesmärk on kehtestada õiglane määr kodumajapidamiste energiaarvete jaoks, on see madala sissetulekuga leibkondade jaoks siiski kättesaamatu. Selle asemel väidavad nad, et ministrid peaksid kehtestama raskustes perede jaoks sotsiaalse tariifi, mis oleks tunduvalt madalam kui gaasi- ja elektrienergia tarnekulud.

Valitsust on süüdistatud kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete reetmises, sest siiani pole valitsus sotsiaaltariifi kasutusele võtnud, hoolimata sellest, et seda eelmisel aastal korduvalt lubas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid