Viimasel kahel aastal on liikluses juhtunud palju õnnetusi Bolt Drive'i sõiduautodega. Liiklusõnnetus võib juhtuda aga iga sõidukiga ning ka siis, kui pole ise olukorras süüdi. Lugeja küsib, mis on rendisõiduki kasutaja õigused ja kohustused, kui juhtub liiklusõnnetus.

Kui satud Bolt Drive'i sõidukiga autoõnnetusse ja see polnud sinu süü, katab kindlustus tekkinud kahjud. Sul tuleb vaid täita autoõnnetuse aruanne, teha auto kahjustustest pildid ja need rakendusesisese toe kaudu Boltile saata.

Kui õnnetuses oled süüdi sina, on sinu rahalise vastutuse ülemmäär 500 €.

Sündmuskohalt lahkumise, kahjude varjamise või vastutuse vältimise korral määratakse 300 € suurune trahv ja sul tuleb kõik sõidukikahjud täies ulatuses ise kinni maksta.

Trahvi võib saada ka väiksemate õnnetuste korral

Täpselt nagu isikliku autoga sõitmisel, võid kehtivate liiklusreeglite rikkumise korral saada trahvi. Kiiruse ületamine, ohtlik sõidustiil või sõiduki juhtimine alkoholi ja muude ainete mõju all on seadusega keelatud.

Nende reeglite rikkujaid ootab ees suur trahv ja võimalik juhilubadest ilmajäämine. Boltis kehtib joobes juhtimise suhtes nulltolerants. Seaduserikkujatele määratakse leppetrahv ja kasutaja vastutab kõigi sõidukikahjude eest.

Olenevalt juhtumi raskusastmest võidakse trahv määrata ka kriimude ja mõlkide korral.

Bolt Drive'i renditeenus on turul olnud alates 2021. aasta mai algusest. Roolijoodikute põhjustatud avariid on pannud firma kaaluma alkolukku, kuid tänaseni pole mõte teostust saanud.