Rahandusministeeriumi nimel, milles nõutakse näiteks maksu tasumist Eesti Vabariigi eelarvesüsteemi eest või muul eesmärgil. Maksu mittetasumisel ähvardatakse rahatrahviga.

„Kinnitame, et tegemist on pettusega ja kirju EI OLE SAATNUD rahandusministeerium,“ teatavad nad.

Petukiri