Finantsinspektsioon tuletab tarbijatele meelde, et enne lepingu sõlmimist on oluline selgeks teha intresside arvestamise alused ning metoodika. Enne lepingu sõlmimist tuleb alati põhjalikult tutvuda sõlmitava lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteerida pangaga.

Kui pikk on arvestusaasta?

Isegi, kui pealtnäha võib erinevatel pankadel olla intressimäär sama suur, siis intressimaksete suurust võib mõjutada erinevus intressi arvutamise metoodikas.

Üks oluline mõjutaja on intressi arvestusaasta pikkus, mis võib olenevalt pangast olla näiteks kas 360-päevane aasta (nimetatakse tavaliseks intressiks) või 365-päevane aasta (nimetatakse täpseks intressiks). Tavalise intressi ja täpse intressi omavahelise suhte koefitsient on 1,0139 (365/360 ja 365/365 – suhe 1,0139). Kahe erineva meetodi kasutamisel tekkiv erinevus võib suuremate summade puhul olla oluline.

Pankade veebilehel avaldatud tingimuste kohaselt lähtuvad tähtajalise hoiuse puhul 360-päevasest arvestusaastast AS Inbank, AS LHV Pank, AS SEB Pank, Coop Pank AS, Holm Bank AS, Luminor Bank AS ja Swedbank AS ning 365-päevasest arvestusaastast AS TBB pank ja Bigbank AS. Eluasemelaenude puhul lähtuvad 360-päevasest arvestusaastast AS Inbank, AS SEB Pank, Bigbank AS, Coop Pank AS ja Swedbank AS.

Mõlemad variandid on lubatud

Eesti seadused ei reguleeri intresside arvestamise metoodikat, samuti puudub rahvusvahelises panganduspraktikas ühine lähenemine intressiarvutusel aluseks olevale päevade arvule aastas, mistõttu on lubatud kasutada mõlemat ülaltoodud varianti. See tähendab, et intressi arvestamise metoodika sõltub iga konkreetse lepingu tingimustest.

Lepinguõiguse üks keskne põhimõte on lepinguvabaduse põhimõte, mille kohaselt on pooltel õigus vabalt otsustada lepingulisse suhtesse astumise ning lepingu tingimuste üle, arvestades sealjuures võlaõigusseaduse imperatiivsete sätetega. Intresside arvestamise alused ja metoodika kujunevad kahe poole vastastikusel kokkuleppel ja tulenevad poolte läbirääkimisvõimest ning peavad olema määratud sõlmitavas lepingus.