Teavitus saadeti ligi 7800 inimesele, kellel võib tuludeklaratsiooni esitamata jätmisest tekkida MTA andmetel maksukohustus 50 eurot või rohkem. Hetkel teada olevate andmete põhjal on oodatav tulumaksu juurde tasumise summa kokku 2,7 miljonit eurot, millest suurim summa 2200 eurot.

MTA füüsiliste isikute teenusejuht Annika Oja soovitab inimestel aeg-ajalt külastada MTA iseteeninduskeskkonda, et veenduda nii oma kontaktandmete värskuses kui ka tutvuda „Minu sissetulekud“ e-teenuse kaudu oma maksuvaba tulu kasutamisega. „Sellest tulenevalt saab iga inimene vajadusel oma maksuvaba tulu enamkasutamisele reageerida ning paluda väljamakse tegijal, näiteks tööandjal või sotsiaalkindlustusametil, järgmistel kuudel maksuvaba tulu mitte arvestada või teha seda väiksemas summas,“ ütles Oja, ning lisas, et tuludeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel on MTA-l õigus arvutada isiku poolt tasumisele kuuluv tulumaksusumma meie käsutuses olevate andmete alusel ja väljastada selle kohta maksuotsus.

Seni esitamata tuludeklaratsioonide viimane esitamise tähtaeg on 15. september. Juurde makstava tulumaksu tähtaeg on 2. oktoober 2023.