„Esimese poolaasta tulemused ületasid ootusi ja annavad põhjust parandada kogu aasta väljavaateid. Reisijate ja kauba maht jätkasid kasvamist vaatamata väiksemale laevade arvule ning samal ajal saavutati kavandatud hinnatasemed. Laevakütuse hinnad on järk-järgult langenud, kuid on endiselt palju kõrgemad kui enne pandeemiat ja Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu,“ ütles Viking Line Apb juht Jan Hanses.

17. jaanuaril müüdi Rosella ja anti üle Kreeka ostjale. Müügist saadud kapitalikasum suurendas esimese poolaasta kasumit. Märtsis 2023 läks Viking XPRS Soome lipu alla. Selle tulemusena viidi osa Rosella pardapersonali üle ettevõtte teistele laevadele. Samal ajal peeti läbirääkimisi kohandamaks maismaaorganisatsiooni Viking Line'i laevade müügi järgsele olukorrale.

Rosella müügiga lõppes liiklus Mariehamni ja Kapellskäri vahelisel lühiliinil. Hansese sõnul on näha, et osa selle liini reisijaid on otsustanud sõita Viking Line’i teiste laevadega Stockholmist Ahvenamaale.

Aasta esimese kuue kuu jooksul sõitis Viking Line'i laevadega ligi 2,2 miljonit reisijat. Kõigi laevade täituvus oli Hansese sõnul hea. Turu, Ahvenamaa ja Stockholmi vahelisel liinil oli reisimine intensiivne Viking Grace'il ja uuel Viking Glory'l. Esimese kuue kuu turuosa oli üle 73%. „Kokkuvõtteks võin märkida, et 2023. aasta esimesed kuus kuud olid väga tugevad, isegi ilma Rosella müügist tuleneva mõjuta tuludele,“ märkis Hanses.

Tänavu on Viking Line'i aktsia Helsingi börsil kerkinud pea 74%. Kohaliku Tallink Grupi aktsia on sama ajaga kerkinud ligi 32%.

Heitkoguste kauplemise süsteem toob suuremad kulud

Alates 2024. aastast hakkab Viking Line'i liiklus kuuluma ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, mis tähendab, et Viking Line'ile kehtestatakse Hansese sõnul kulud, mida ettevõte saab ainult osaliselt kompenseerida keskpikas perspektiivis jätkuva energiatõhususe tööga.

„Fossiilivaba kütus ei ole kättesaadav majanduslikult tasuvas koguses ja hinnaga. Seega on Soome ja Ahvenamaa vahelise liikluse ajutine vabastamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemist hästi põhjendatud, sest üleminek fossiilivabadele kütustele ei sõltu mitte heitkoguste õiguste maksumusest, vaid alternatiivsete fossiilivabade kütuste pakkumisest. Me ei kavatse loobuda püüdlustest vähendada oma liikluse heitkoguseid. Vastupidi, me kasutame kulude kokkuhoidu jätkuvaks tööks, mille eesmärk on üleminek fossiilivabadele kütustele ja energiatõhususe suurendamine,“ ütles Hanses.

Reisijate arv ületas 2 miljoni piiri

Viking Line’i konsolideeritud käive kasvas tänavu 1. jaanuarist kuni 30. juunini 13,3% ja ulatus 226,3 miljoni euroni. Mullu samal ajal oli käive 199,8 miljonit eurot.

Tegevustulu oli 17,1 miljonit eurot (-8,0 miljonit eurot). Perioodi jooksul müüdi laev Rosella, mille positiivne mõju tuludele oli 8,6 miljonit eurot. Teises kvartalis vähenes konsolideeritud käive 6,1% ja oli 132,4 miljonit eurot (141,0 miljonit eurot mullu). Tegevustulu oli 18,0 miljonit eurot (10,1 miljonit eurot).

Aruandeperioodil oli kontserni laevadel reisijate koguarv 2 185 843 (1 875 706). Kontserni turuosa oma teeninduspiirkonnas oli ligikaudu 34,8% (35,4%). Turunõudlus reiside järele on alates aasta algusest olnud oluliselt suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutasid pandeemiast tingitud piirangud.

Kontserni kaubaveo maht oli kokku 64 872 kaubaühikut (59 522). Kontserni osakaal kaubaveoturul oli ligikaudu 16,9% (14,5%). Siinse teeninduspiirkonna kaubanõudlus oli kõnealusel perioodil suur, kuid seda iseloomustavad suured nädalased kõikumised ning Euroopas valitsev olukord muudab selle eriti tundlikuks. Viking Line suurendas nendes tingimustes oma kaubaveo turuosa. Sõiduautode turuosa oli ligikaudu 27,3% (29,4%).

Direktorite nõukogu on otsustanud vaadata läbi oma kasumiprognoosi 2023. aastaks. Eeldusel, et energiahinnad jäävad praegusele tasemele, usub Viking Line'i direktorite nõukogu, et maksueelne kasum on oluliselt parem kui eelmisel aastal.

Teine kvartal 2023 (võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga)

• Konsolideeritud müügitulu oli 132,4 miljonit eurot (141,0 miljonit eurot möödunud aastal).

• Muud äritulud olid 0,1 miljonit eurot (2,4 miljonit eurot).

• Tegevustulu oli 18,0 miljonit eurot (10,1 miljonit eurot).

• Konsolideeritud maksueelne kasum oli 13,6 miljonit eurot (7,6 miljonit eurot).

• Maksujärgne kasum oli 10,6 miljonit eurot (6,3 miljonit eurot).

Jaanuar-juuni 2023 (võrreldes jaanuar-juuni 2022)

• Konsolideeritud müügitulu oli 226,3 miljonit eurot (199,8 miljonit eurot mullu).

• Muud äritulud olid 8,9 miljonit eurot (8,3 miljonit eurot).

• Tegevustulu oli 17,1 miljonit eurot (-8,0 miljonit eurot).

• Konsolideeritud maksueelne kasum oli 9,2 miljonit eurot (-12,7 miljonit eurot).

• Maksujärgne kasum oli 6,9 miljonit eurot (-9,8 miljonit eurot).