Kaubamärk on ettevõtte identiteedi oluline osa. Selle registreerimine on hädavajalik, et arendada oma brändi ja kontrollida selle kasutamist. Sageli alahinnatakse aga kaubamärgi seos domeeninimega.

Patendiameti uuringu järgi hindab 62% ettevõtjatest intellektuaalomandi kasutamise seisukohalt domeeninime. Kaubamärgi enda registreerimiseni jõuavad peamiselt vaid pikemalt tegutsenud ettevõtted. Et nii suur hulk ettevõtjaid jääb enda õiguste kaitsel lootma vaid domeeninimele, on üllatav.

Domeeninimi ei ole intellektuaalomandiõigus

Erinevalt kaubamärgist ei ole domeeninimi tegelikult intellektuaalomandiõigus. Riigikohus on oma otsuses öelnud, et kaubamärgil ja domeeninimel võib olla sarnaseid funktsioone, kuid domeeninime registreerimine sellele kaubamärgiga sarnast staatust ei anna. See tähendab, et registreeritud domeeninime alusel ei saa nõuda identse või sarnase kaubamärgi kasutamise lõpetamist. Küll aga vastupidi – kui mõni pahatahtlik konkurent või muu asjasse puutumatu isik registreerib ettevõttele kuuluvat kaubamärki sisaldava domeeninime, annab kaitstud kaubamärk õiguse nõuda selle kasutamise lõpetamist.

Registreeritud kaubamärk annab õiguse nõuda domeeninime kasutamise lõpetamist.

Enamik kaubamärgi ja domeeninimede vaidlustest leiab lahenduse domeenivaidluste komisjonis. Otsuses andis komisjon õiguse registreeritud kaubamärgile DHL Express, mis vaidlustas registreeringu domeeninimele dhlexpress.ee. Komisjon leidis, et kaubamärgiomanikul on õigus domeeninime kasutada ja nii tuli domeeninime registreerinud ettevõtjal see kaubamärgiomanikule üle anda.

Õigused domeeninimele kuuluvad ainult kaubamärgiomanikule

Mõningad vaidlused jõuavad ka kohtusse. Hiljuti kinnitas ka kohus, et õigused domeeninimele kuuluvad ainult registreeritud kaubamärgi omanikule. Selles kohtuasjas hages Klindex OÜ Tšehhi ettevõtet Doosan Bobcat EMEA s.r.o, kes on mitme BOBCAT kaubamärgi omanik. Klindex soovis, et kohus tunnustaks ettevõtte õigust domeeninimedele bobcatirent.ee ja bobcat-rent.ee. Kohus otsustas, et registreeritud kaubamärgi omanik saab ise otsustada, kas tema kaubamärgiga sarnast tähist võib kasutada teise ettevõtja domeeninimes. Kui selline domeeninimi on juba registreeritud, saab registreeritud kaubamärgi omanik igal ajal nõuda domeeninime üleandmist. Nii leidiski kohus, et domeeninimed bobcatirent.ee ja bobcat-rent.ee tuleb kaubamärgiomanikule üle anda.

Nende vaidluste tulemus olnuks hoopis erinev, kui ettevõtjad oleksid jätnud oma kaubamärgid registreerimata. Ettevõtjail on oluline teadvustada, et kui kaubamärk on registreerimata, saab seda vabalt kasutada domeeninimena. Registreerimata märk ei anna õigust domeeninime vaidlustada – igaüks saab registreerida sarnase domeeninime, luua sarnase kodulehe, pakkudes sarnase või sama nime alt samu kaupu ja teenuseid. Kui tarbijad ei suuda eristada ametlikku veebilehte teistest sarnase nimega veebilehtedest, võib see tekitada segadust.