Millega tegelete?

MeetnFly on vallalistele inimestele mõeldud äpp- ja tutvumisportaal, mis viib turvaliselt kokku püsisuhet soovivad inimesed Eestis. Oleme olnud abiks Eestis sadade paaride tekkele ning hetkel on meil 3300+ kasutajat.

Millised on peamised erinevused profiilides võrreldes konkurentidega?

Meie platvorm eristub Eesti ja Euroopa peamisest konkurendist Tinderist sellega, et tutvumisel on abiks psühholoogide poolt välja töötatud ainulaadne sobivusskoor, 99% kasutajatest soovivad ainult püsisuhet ja on vallalised, Tinderis on ca 50% kasutajatest ise hoopis suhtes kellegi teisega ja väike osa kasutajatest otsib püsisuhet. MeetnFlys on tutvumisel abiks ainulkaadne sobivusskoor, meil on põhjalikumad/kontrollitud profiilid ja oleme reklaamivabad, meil on äpp ja veebileht. Tulevikus soovime kasutajate tuvastuse liidese lisada.

Mida saab rääkida teie sobivusskoorist?

Psühholoogide poolt arendatud MeetnFly sobivusskoor saadakse küsimustiku põhjal, mis annab ülevaate inimese põhilistest isiksusejoontest ja väärtustest. Sinna hulka kuuluvad nii kohusetundlikkus, vabameelsus, suhtlemisvajadus, emotsionaalsus, koostöövalmidus, muretus, traditsionaalsus, rahulolu iseendaga kui ka riskide võtmine ja avatus uutele kogemustele. Miks see oluline on? Isiksusejooned ja see, kuidas me ümbritsevat näeme ning väärtustame, mängib olulist rolli ka meie suhetes.

Mida suurem on sobivuskoor, seda rohkem näevad tutvujad maailma sarnaselt. Kui soovitakse tutvuda inimesega, kes on võimalikult erinev, võimaldab skoor ka seda jälgida.

Kui suur on turg ja kellelt peamiselt loodade seda võtta?

Eurostati andmetel on Euroopas üksikinimestega majapidamisi 75 miljonit. Statistikaameti 2021. aasta Eesti sotsiaaluuringu andmete põhjal 23-60 aastaste seas on vallalisi leibkondi (mitte suhtes olevaid) 34% kõikidest leibkondadest. Soovime järgmise sammuna edasi laieneda Helsingisse ning sealt edasi teistesse pealinnadesse meie regioonis.