Kontserni 2023. aasta I poolaasta puhaskahjum oli 15,0 miljonit eurot (2022. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 4,2 miljonit eurot). Tulemit mõjutas tugevalt kinnisvaraportfelli õiglase väärtuse hindamisest saadud kahjum 14,6 miljonit eurot (2022. aasta esimese poolaasta kasum oli 0,2 miljonit eurot).

Lisaks müüs kontsern osalused ettevõtetes BH Domus Pro UAB, millele kuulub kaubanduskeskus ja büroohoone, ja BH Duetto UAB, millele kuulub kaks büroohoonet, millest tekkis müügikahjum 3,8 miljonit eurot. Tulemit mõjutasid ka suurenenud finantskulud. 2023. aasta I poolaasta kahjum osaku kohta oli 0,13 eurot (I pa 2022: kasum 0,04 eurot).

Puhast renditulu kasvatas fond eelmise kvartaliga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra ehk 4,3 miljoni euroni. Sellele aitasid kaasa vähenenud kulud, eelkõige tänu madalatele energiahindadele ning lisaks Galerija Centrsi suurenenud renditulu. Sellest tulenevalt kasvasid ka renditulud peale haldus- ja ärikulusid eelmise kvartaliga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra, 3,6 miljoni euroni, mis vastas Swedbanki ootustele.

„Teises kvartalis toimunud Duetto büroohoonete võõrandamise tõttu oli puhaskahjum summas 2,2 miljonit eurot. See ühtlasi vastas ka meie ootustele. Samal ajal tabas meid üllatusena Baltic Horizoni kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud lisakahjum summas 14,6 miljonit eurot,“ märkis Swedbanki Balti aktsiauuringute analüütik Kaimo Kaljas.

Samas võõrandamisest ja õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjumit arvestamata vähenes fondi puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra ehk 1,2 miljoni euroni. See on üsna lähedal Swedbanki prognoositud 1 miljonile eurole, märkis Kaljas.

Swedbank korrigeeris ootusi madalamaks

2023. aasta oodatavat puhast renditulu vähendati 10% võrra, 15,4 miljoni euroni ja renditulusid peale haldus- ja ärikulusid 15% võrra, 12,6 miljoni euroni. Selle aasta oodatav puhaskahjum on Swedbanki hinnangul 13,6 miljonit eurot (varasemalt oodati 3,4 miljoni euro suurust puhaskasumit), mida eelkõige mõjutab kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus.

Langetati ka 2024. aasta puhta renditulu ootust 16% ja renditulude (millest on haldus- ja ärikulud maha arvestatud) ootust 20% võrra, vastavalt 15,9 ja 13,2 miljoni euroni. Samas vähendati 2024. aasta oodatavat puhaskasumit vaid 8% võrra ehk 5,7 miljoni euroni, kuna laenukoormus on tulenevalt varade müügist madalam.

Vähenenud kasumlikkuse tõttu Swedbank sel aastal dividendide väljamakset enam ei oota. Ühtlasi langetati ka 2024. aasta kasumist tehtavat dividendide väljamakse ootust 0,02 eurole osaku kohta (oli 0,04 eurot). Madalamate ootuste taustal vähendati fondiosaku hinnasihti 0,50 euroni (eelnev 0,55 eurot fondiosaku kohta) ja kordasime investeerimissoovitust „Neutraalne“.

Esmaspäeval kaupleb Baltic Horizon Fundi osak hinnal 0,3875 eurot. Viimase ühe aastaga on fondiosak kukkunud üle 50%.