Möödunud nädalal saabusid euroala riikide eeldatavad ostujuhtide indeksite (PMI-de) tulemused. Teadupärast näitab eelpool mainitud indeks seda, kas majandus on kasvamas või kahanemas (>50 kasv, <50 kahanemine). Saksamaa indeksi tulemuseks ennustati 51.5, kuid Bloombergi andmetel langeb augusti lõpuks see näitaja 47.3 tasemele. Muidugi näib ühe kõige olulisema majandust iseloomustava indeksi oodatust 10% madalam näitaja halb, kuid et antud olukorda veel enam dramatiseerida, siis ootus mõõdukale kasvule asendus suurima pessimismiga sel aastal. Sarnane langus toimus ka Prantsusmaal, kus oodatud 47.5 näidu asemel on oodata ainult 46.7% sektoris esindatud ostujuhte teavitavad kuubaasil tulemuste paranemisest. Euroopa juhtivate majanduste tulemuste halvenemine viis languseni ka kogu euroala tervikuna, kui sealne teenuste ostujuhtide indeks langes augustis 48.3 tasemele (ootus 50.5).

Tööstus üllatas aga positiivselt

Saksamaa nõrgast tööstusest on räägitud juba pikalt ning seda põhjusega – sektori ostujuhtide indeks on viimase kolme aasta madalaimal tasemel ning langustrendis aasta algusest. Sellele vaatamata, oodatakse tööstussektorilt positiivseid uudiseid, kui augusti numbreid nähakse langevat 39.1 tasemele (varasem prognoos ennustas tulemuseks 38.8). Positiivsed uudised ei piirdunud ainult Saksamaaga, kui ka nende suurima naaberriigi, Prantsusmaa poolt on oodata üle ootuste häid tulemusi (46.4, varasem prognoos 45.0). Kahe juhtiva majanduse saatel nähakse, et ka kogu euroala tervikuna ületab prognoositud numbreid, kui sektori tulemusi ennustatakse jõudvat 43.7 tasemele (prognoos 42.7). Liigseid rõõmusõnumeid on siit aga keeruline välja lugeda, sest tulemus alla 50 tähendab, et sektor on endiselt kahanemas. Seega oleks augusti tulemused oodatust vähem kehvad, mitte positiivsed. Samuti langes ka ühtse valuutaga liidu terviklik ostujuhtide indeks 47.0 tasemele (eelnev prognoos 48.5), mis näitab, et euroala ostujuhid on majanduse osas üle ootuste negatiivselt meelestatud.

Ka USA ei pääsenud oodatust kehvematest tulemustest

Kui euroalas oli alla ootuste vaid teenuste PMI-d, siis teisel pool ookeani valmistasid pettumist ka tööstuse näitajad. Augusti tööstuse ostujuhtide indeks näib saabuvat 47.0 tasemele, kuid investorite ootus oli kahe punkti võrra kõrgemal. USA teenuste sektori näit valmistas oluliselt vähem pettumusi võrreldes euroala omaga, kui prognoositud 52.2 taseme asemel nähakse näitu jõudmas 51.0 piirimaile. Koondnäit oli Ühendriikides samuti positiivne, kuna eeldatav 50.4 tase (vs prognoositud 52.0) näitab, et maailma suurim majandus on oodatust nõrgemas, kuid endiselt kasvutrendis.

Mida tähendab see inflatsioonile?

Et inflatsiooni alla saada, on vaja näha aeglustumist majandustempos. See on selge ning selle nimel keskpangad ka hoogsalt majandust on jahutanud. Küll aga tekib küsimus, kas majanduse jahutamisega on liiale mindud?

Euroalas oli möödunud kuu inflatsioon 5.3%, mis on enam kui 2.5x kõrgem keskpanga seotud eesmärgist. Sellest lähtuvalt võiks langust ostujuhtide indeksis vaadelda kui positiivset uudist. Nüüd tuleb aga meeles hoida, et viimane baasintresside kergitamine tehti vähem kui kuu, ning esimene veidi enam kui aasta aega tagasi. Teadupärast jõuab intressimäärade mõju majandusse ligikaudu ühe aasta jooksul. Selle lause kirjutamine tekitas minus aga veidi kõhedust. Turu hinnangul tõstab ECB veel korra intressimäärasid ning ei hakka neid langetama enne 2024. aasta juulit. See tähendab, et kui juba praegu on PMI näitajate põhjal euroala tööstus ja teenindussektor kahanemas, siis suur osa majanduse jahutamise mõjust on meil veel tundmata ning olukord Euroopas läheb veel tunduvalt kehvemaks kui praegu. Nõrkadele näitajatele vastamata kasvas Euroopa majandus eelmises kvartalis +0.3%.

USA-s on ostujuhtide hinnangul majandus endiselt kasvamas, kuid kasvu tempo on aeglustamas. Seda võib samuti lugeda positiivseks uudiseks inflatsiooni osas, kuna ka teisel pool ookeani on inflatsioon keskpanga seotud tasemest tunduvalt kõrgemal. Küll aga pole tegu nii märkimisväärse erinevusega kui Euroopas (inflatsioon USA-s on 3.2% tasemel). Lisaks ettevõtjate optimismi langusele on näha majandustempo aeglustumist ka tööturul, kus juurde loodud uute töökohtade arv oli väikseim alates 2021. aasta jaanuarist. Sarnaselt Euroopale, on ka USA-s enamus baasintresside mõju veel majandusse jõudmata. Nüüd tasub olla valmis ka uueks intresside kergitamiseks, sest peale reedel toimunud Powelli kõne iga-aastasel Jackson Hole´i majandussümpoosiumil on üle kuu aja taas turud sisse hinnastanud baasintresside kergitamise USA Föderaalreservi poolt. Positiivse poole pealt kasvas juunile eelnenud kolme kuu jooksul USA majandus 2.4%, mis hetke seisuga soosib pehme maandumise stsenaariumit.