Välisinvesteeringu luba on vaja tehingu tegemiseks või seotud tehingu lõpule viimiseks pärast 1. septembrit, mille kaudu Euroopa Liidust väljastpoolt pärit investor saavutab kontrolli, omandab vara või olulise osaluse äriühingus, kes tegutseb Eesti julgeoleku või avaliku korra seisukohalt olulises majandusvaldkonnas ja kindlaksmääratletud sektorites või omab kontrolli kriitilise tähtsusega taristu üle. Välisinvesteeringute usaldusväärsust, nende mõju julgeolekule ja avalikule korrale ning võimalikke riske hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi, võttes aluseks konkreetse välisinvesteeringuks oleva tehingu konteksti ja sellega seotud asjaolusid.

„Välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamine on üks mittesõjalistest ennetavatest ja heidutavatest vahenditest majandusjulgeoleku tagamiseks, millega ära hoida, tõkestada ja maandada majanduse kaudu Eesti suveräänsusesse sekkumist. Ohu ennetamiseks on oluline tagada strateegiliste majandusharude sõltumatus ja selgitada välja neisse tehtavate investeeringute päritolu, seejuures säilitades Eesti atraktiivsust avatud investeeringukeskkonna ja konkurentsieeliseid pakkuva välisinvesteeringute sihtriigina,“ selgitas TTJA välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise ekspert Madis Ostra ja lisas: „Oleme seaduse jõustumiseks ettevalmistusi teinud põhjalikult ja igati valmis 1. septembrist vastu võtma taotlusi välisinvesteeringu loa saamiseks.“.

Välisinvesteeringu loa saamiseks tuleb TTJA kodulehelt taotluse ja teavituse vormid alla laadida, täita ja esitada koos lisadokumentidega digiallkirjastatult e-posti aadressile info@ttja.ee. Samuti leiab TTJA kodulehelt asjakohast lisainfot ning kontaktid selgituste ja nõustamise saamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid