Ettevõtte 2022. aasta majandusaasta aruandes on kirjas, et firma teenis 2022. aastal Venemaale müügist üle 9 miljoni euro. Firma jurist hakkas esmalt selgitama, et küsimused on püstitatud valesti. Ta ütles, et viidates ühingute majandusaasta aruannetes toodud netokäibele (müügitulule) riikide kaupa, ei saa seda võrdsustada ettevõtja kasumiga. Lisaks palus ta mitte oletada, et 2022. majandusaasta tulemuste põhjal saab tuletada Vene/Valgevenega tehtud tehingute mahtu 2023. aastal. Ta eitas igasugust äritegevust Venemaal ja Valgevenes.

„Meie ühingud ajasid aktiivselt äri vene erafirmadega kuni 24.02.2022 sündmusteni, äri põhines pikaajalistel tarnelepingutel. Pärast sõja algust Ukrainas oleme langetanud põhimõttelise otsuse lõpetada igasugused kontaktid Venemaa ja Valgevene firmadega,“ ütles ettevõtte jurist Denis Piskunov.