Koostöös Tartu ülikooli sihtasutusega annab Wise sel sügis- ja kevadsemestril välja 2000-eurosed stipendiumid, millega kaasneb individuaalne erialane mentorlus oma ala tippspetsialistidelt ning võrgustiku loomise võimalused. Sügissemestri stipendiumile saab avaldusi esitada 10. oktoobrini Tartu Ülikooli SA lehel.

„Me usume Wise’is, et parimate toodete ja teenuste loomiseks peab tiim peegeldama kasutajate mitmekesisust, sealhulgas meeste ja naiste tasakaalu. Siiski näitavad andmed, et idusektoris ning eelkõige tehnoloogilisi teadmisi vajavatel ametikohtadel on endiselt märkimisväärne sooline lõhe. Probleemist ainult rääkimine aga lahendust ei too ning peame valdkonnaüleselt tegutsema, luues naistele sektorisse sisenemiseks ning personaalseks arenguks lisavõimalusi, toetades nende haridusteed, ning tutvustades laiemale publikule, sealhulgas noortele, valdkonna põnevaid karjääriteid,“ selgitab Wise’i finantskuritegevuse tõkestamise strateegiajuht Sandra Horma ettevõtte motivatsiooni naistudengeid toetada.

Startup Estonia viimastel andmetel on vaid 17% Eesti idufirmade asutajatest ja 40% kõigist idusektori töötajatest naised. Statistikaameti ametite klassifikaatori alusel töötab idufirmades juhtivatel positsioonidel 14% meestest ning 9% naistest. Kui tippspetsialistide seas on meeste ja naiste üldine esindatus vastavalt 51% ja 39%, siis kitsamalt IKT ametikohtadel on iduettevõtetes mehi 34% ning naisi vaid 12%. Enim tippspetsialistidest mehi ehk 31% on tarkvara- ja rakenduste arendajad ning analüütikud. Naiste esindatus samadel positsioonidel on vaid 11%.

Aitab õppemaksu maksta

Eelmisel õppeaastal pälvis Wise’i stipendiumi magistrant Kea Kohv, kes enne IT-valdkonda sisenemist töötas IT-õiguse nõuniku ja konsultandina.

„Wise’i stipendium on aidanud katta minu õppemaksu, sest teise magistrikraadina on andmeteadus minu jaoks tasuline. Mentorluse tipphetk oli kohtumine Wise'i vanemandmeteadlasega, kellelt sain kaasa häid mõtteid ja inspiratsiooni nii ülikooliõpingute kui ka oma erialase töö jaoks,“ kirjeldab Kea stipendiumi kasutust.

Praegu tegeleb Kea loomuliku keele töötluse mudelite ja masinõppe seletamismeetoditega, kombineerides õigusalaseid teadmisi masinõppega.