„Avastasin hiljuti, et Swedbank on 14. juulil rahvastikuregistrist minu andmeid pärinud. Sama avastasime täna ka minu kaaslase Andmejälgijas. Küsisin sama ka oma kolleegilt, kes samuti märkas, et pank on tema kohta samal kuupäeval andmeid uurinud. Minul ja minu kaaslasel Swedbankis arveldusarvet ei ole,“ kirjutab lugeja.

Swedbanki meediajuht Evelin Kivilo-Paas selgitas, et rahvastikuregistrist on võimalik teha andmepäringuid ettevõtetel, kel on selleks põhjendatud ja õigustatud huvi. Kui näiteks keegi märkab, et tema kohta on teinud päringu pank, võib andmetele juurdepääsu õigus tuleneda inimese ja panga vahel sõlmitud lepingust.

Pangad ja krediidiasutused on kohustatud kontrollima andmeid kohalduvate nõuete tõttu, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt, kliendisuhte alustamiseks vm, et kontrollida inimese nime, teovõimet, isikut tõendavate dokumentide andmeid, surma andmeid jne.

Selleks, et selgitada välja konkreetse päringu põhjus, tasub inimesel pöörduda Swedbanki nõustamiskeskuse poole, tel 6310 310 või info@swedbank.ee.