Uuendatud ja maa ajakohastatud väärtusele vastav maa kaevandamiseks kasutamise tasu loob ka tugevamad eeldused kasutusest välja jäänud kaevandusalade kiiremaks sulgemiseks ja keskkonnatingimuste taastamiseks.

Vähendamaks hinnatõususurvet lõpptarbijatele ning ettevõtluse kohanemiseks 2024. aastast hüppeliselt tõusva maa kasutustasuga, on üleminekuajaks kaheksa aastat.

„Riigimaa kaevandamiseks kasutamise tasud on püsinud muutumatuna alates 2001. aastast. Kasutustasude kooskõlla viimine maa muutunud hinnaga on vältimatu. Vähendamaks maa hinna kasvust tulevat hinnatõususurvet lõpptarbijatele ning andmaks aega ettevõtete kohanemiseks, pakume järkjärgulise ülemineku kaheksa aasta jooksul,“ ütles kliimaminister Kristen Michal.

Kooskõlastusele edastatava eelnõuga suurendatakse riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise tasusid igal aastal 50 protsenti kehtivast tasust, kuni saavutatakse kasutustasu, mis moodustab 3% maa maksustamishinnast aastas.

Eelnõu mõjutab kõige rohkem riigi kinnisasja kasutamiseks lepingud sõlminud riigi kinnisasja kasutajaid või tulevasi kasutajaid. Selliseid kasutajaid on 31.12.2022 seisuga riigi kinnisvararegistri andmetel 630, kes on võtnud riigi kinnisasja maavara kaevandamise eesmärgil kasutada.

Riigimaa kaevandamiseks kasutada andmise renditasude regulatsioonid vaadatakse üle üleminekuperioodi lõppedes.