Elektrilevi nõukogu kinnitas tegevuskava ja pikendas juhatuse esimehe ja juhatuse volitusi järgmiseks kolmeks aastaks, et muuta ettevõte veelgi kliendikesksemaks ning tagada võrguteenuse kvaliteedi jätkuv kasv. Elektrilevi juhatus jätkab viieliikmelisena: Mihkel Härm, Kristi Ojakäär, Rasmus Armas, Rudolf Penu, Ardi Ratassepp.

Alates 2024. aasta esimesest kuupäevast hakkavad Elektrilevi struktuuri kuuluma kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud toetavad funktsioonid ning operatiivjuhtimine ja klienditeenindus. Seni on nende teenuste peamised partnerid olnud Eesti Energia ja Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect. Muudatuste käigus liiguvad vastavad üksused Elektrilevisse. Ettevõttest saab sellega tööandja enam kui 700 töötajale.

„Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, tuues elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse. Elutähtsa teenuse pakkujana mõjutab Elektrilevi tegevus pea iga eestimaalast. Seega on väga oluline, et kõik strateegiliselt oluliste tegevusalade toetusfunktsioonid oleksid selles ettevõttes, mitte teenusena sisseostetavad,“ sõnas Eesti Energia kontserni juht Andrus Durejko. „Elektrilevi, olles sõltumatu võrguettevõte oma juhatuse ja nõukoguga, kuulub ka peale muudatust Eesti Energia kontserni,“ lisas Durejko.

„Elektrilevi juhatus koostöös nõukogu ja omanikuga otsib pidevalt efektiivseid lahendusi võrguteenuse parimaks osutamiseks. Viimased kaks ja pool aastat oleme analüüsinud Elektrilevi tegevust ja efektiivsust, sealjuures ka kliendi rahulolu teenusega. Analüüsi käigus jõudsime tulemusele, et kaks ja pool aastat tagasi tehtud muudatus, millest loodeti sünergiat ja efektiivsust, ei ole täielikult realiseerunud. Elektrilevi ja Enefit Connecti strateegilised suunad on tänaseks siiski piisavalt erinevad sünergia tekkimiseks ning kuna muudatus ei toonud ka oodatud kulude kokkuhoidu, siis otsustati Elektrilevisse tuua tagasi pea kõik toetavad funktsioonid,“ põhjendas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

„Usume, et see muudatus aitab võrguteenuse kvaliteeti veelgi rohkem tõsta. Järgmise kolme aasta fookus on leida taristuinvesteeringute kõrvale ka teisi kulutõhusaid alternatiive, mis aitaksid meil jõuda kliendikogemuses ja teenuse kvaliteedis uuele tasemele. Just seetõttu loome Elektrilevi juhatuses ka selleks vajalikku fookust kandvad vastutusvaldkonnad,“ lisas ta.