Digiturgude määruse alusel võib Euroopa Komisjon määrata digiplatvormid pääsuvalitsejateks, kui nad pakuvad põhiplatvormiteenuste alal olulist juurdepääsuteed, mille kaudu ettevõtjad jõuavad tarbijani. Otsus puudutab 22 põhiplatvormiteenust. Pääsuvalitsejatel on kuus kuud aega, viia põhiplatvormiteenused kooskõlla digiturgude määruse nõuetega.

Siseturuvolinik Thierry Bretoni sõnul annab tänane otsus tarbijatele rohkem valikuvabadust ja vähendab takistusi väikeplatvormide jaoks. „Tänase otsusega saame lõpuks ometi ohjeldada kuue pääsuvalitseja majandusvõimu, anname tarbijatele suurema valikuvõimaluse ja loome väikestele uuendusmeelsetele tehnofirmadele uusi võimalusi. See kõik tuleb tänu koostalitlusvõimele, lähilaadimisele, andmete porditavusele reaalajas, õiglusele jms. Oligi juba viimane aeg, et Euroopa paneks mängureeglid ette paika, et digiturud saaksid olla ausad ja avatud.“

Teatavate põhiplatvormiteenuste (Bing, Edge, Microsoft Advertising, iMessage) puhul hindab komisjon Microsofti ja Apple’i avalduse alusel täiendavalt, kas nende määramine pääsuvalitsejaks on põhjendatud.

Lisaks on komisjon jõudnud järeldusele, et kuigi Gmail, Outlook.com ja Samsung Internet Browser vastavad digiturgude määruse künnistele, mis võimaldaks neil kvalifitseeruda pääsuvalitsejaks, esitasid Alphabet, Microsoft ja Samsung piisavalt põhjendatud argumente, mis näitasid vastupidist. Seepärast otsustas komisjon mitte määrata Gmaili, Outlook.comi ja Samsung Internet Browserit põhiplatvormiteenuseks.

Järgmised sammud määratud pääsuvalitsejate jaoks

Pääsuvalitsejal on nüüd kuus kuud aega, et täita kogu digiturgude määrusest tulenev nõuete loetelu ja pakkuda pääsuvalitseja teenuste lõppkasutajatele ja ärikasutajatele rohkem valikuvõimalusi ja vabadust.

Komisjon jälgib nende kohustuste tegelikku rakendamist ja täitmist. Kui pääsuvalitseja ei täida digiturgude määruses ette nähtud kohustusi, võib komisjon määrata trahve kuni 10% ulatuses äriühingu ülemaailmsest kogukäibest, korduva rikkumise korral võib see määr ulatuda kuni 20%-ni.

Süstemaatiliste rikkumiste korral on komisjonil õigus võtta vastu ka täiendavaid parandusmeetmeid, näiteks kohustada pääsuvalitsejat oma äri või osa sellest maha müüma osi või keelata pääsuvalitsejal soetada lisateenuseid, mis on seotud süsteemse mittevastavusega.