Modera tulud kasvasid tänavu esimesel poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ulatudes 1,15 miljoni euroni. Modera on viimased 2,5 aastat suutnud järjepanu aastas kasvada kasvada enam kui poole võrra.

„Kasvu taga on aastatepikkune töö klientidega ja tootearendusega, mis hakkab nüüd tulemust tooma. Esimesel poolaastal andis meie kasumlikkuse saavutamisele vajaliku tõuke mullu sõlmitud koostööleping autotehasega, mille projektitulud hakkasid realiseeruma. Samuti näitab 2023. aasta esimese poole tugev kasv valitud strateegia õigsust,“ ütles Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg ning lisas, et märkimisväärseks teeb tulemus asjaolu, et seda kõike on saavutatud väga turbulentses majandusolukorras ning kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele.

Toonekurg lisas, et märkimisväärne on kasv ka uutel turgudelt ning praeguseks laekub ettevõttele tulu juba 15 riigist. „Selline lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud,“ ütles ta.

Modera eristub enamikest Eestis tegutsevatest tarkvaraettevõtetest, kuna omatakse Eestis välja töötatud ja arendatavat toodet, millel on üle 2 000 ärikasutaja rohkem kui 15 riigis. Märkimisväärne on ka loodud integratsioonide arv erinevate automüügiportaalide, kindlustusseltside ja finantsasutustega nii Baltikumis kui väljaspool Balti riike. Loodud integratsioonide arvuks on 40 ja see kasvab jooksvalt.

Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis. Nagu tooteliinide tutvustuses mainitud, klientide eluiga on pikk ja potentsiaal müüa toodet edukalt paljudel turgudel on kõrge.

Olemasolevaid kliente on ettevõte teenindanud esimesel poolaastal kasumlikult. Kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele. Sellega oleme tõestanud meie ettevõtte jätkusuutlikust ning oma meeskonna tugevust. Tulemuse teeb märkimisväärseks väga turbulentne situatsioon majanduses. Samuti näitab esimese poolaasta tugev tulemus meie valitud strateegia õigsust, kus oleme kasvanud oma plaanide kohaselt.