Eelarvenõukogu kiidab rahandusministeeriumi majandusprognoosi heaks, kuid rõhutab majanduskasvu ja hinnatõusu prognooside ebakindlust viimastel aastatel. Lisaks võivad tavapärasest suuremaks kujuneda maksulaekumiste prognoosivead, kuna korraga on jõustumas rohked maksusüsteemi muudatused.

Rahandusprognoosis on kevadega võrreldes vähenenud tugevama maksutulu toel 2023. ja 2024. aasta eelarvepuudujääk, kuid riigirahanduse pikem ettevaade püsib keeruline – maksutõusude kõrval on koalitsioonileppe elluviimisel tehtud ka riigi tulusid vähendavaid ja kulusid suurendavaid otsuseid.

Eelarvenõukogu hinnangul on rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos sobiv alus, mille põhjal töötada välja 2024. aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta eelarvestrateegia. Lähiaastate eelarve-eesmärkide seadmisel tuleb valitsusel arvestada, et eelarvereeglid kohustavad hoidma nominaalset eelarvepuudujääki väiksemana kui 3% SKPst ja liikuma struktuurse eelarvetasakaalu suunas.

Eelarvenõukogu arvamus ja põhjalikum seletuskiri on avaldatud eelarvenõukogu veebilehel www.eelarvenoukogu.ee.