Üksikasjalik algpõhjuste analüüs on jõudnud järelduseni, et vigane andur edastas tuuliku kontrollerile ebaõiget teavet, mis põhjustas tuulikutorni konstruktsioonile liigse koormuse ning sellega tuuliku kokkuvarisemise. Rikkemehhanismi tuvastamise järgselt on General Electric tuvastanud ning rakendab täiendavaid kaitsemeetmeid, et vältida selle konkreetse või sarnase juhtumi kordumist tulevikus.

Vea selgitamiseks tegi Enefit Green pärast intsidenti koostööd tuulikute tarnija General Electricu, ehitusettevõtte Merko Statyba, tehnilise konsultatsioonifirma DNV Services UK ja teiste partneritega, sealhulgas Leedu kohaliku ja riikliku tasandi valitsusasutustega, et välja selgitada asjaolusid, mis viisid ühe tuuliku kokkuvarisemiseni. Uurimise ajaks peatati kõik Akmene tuulepargi tuulikud.

Enefit Greeni juhatus arutas eile ja kinnitas ka General Electricu koostatud ja välja pakutud intsidendist puutumata tuulikute järkjärgulise taaskäivitamise kava. Kava näeb ette 12 turbiini järkjärguline taaskäivitamine 3 nädala jooksul alates 11. septembrist. Kokkuvarisenud tuulik vahetatakse täielikult välja ja veel ühel tuulikul vahetatakse intsidendiga mitteseotud tehnilise probleemi tõttu tuuliku gondel.

Enefit Greeni juhtkonna eesmärgiks on kogu Akmene tuulepargi ehitus lõpuni viia 2024. aasta esimese kvartali lõpuks.