Swedbanki analüütikud toovad välja, et Novaturas teenindas teises kvartalis 86 300 klienti, mida on 6,3% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas tuleb arvestada kõrge võrdlusbaasiga, sest 2022. aasta mais suurendasid müügimahtusid nüüdseks turult kadunud Kidy Touri broneeringud.

Sellegipoolest püsis müügitulu mullusega võrreldes samal tasemel (62,9 miljonit eurot), kuna keskmine tulu reisija kohta suurenes ligikaudu 8% võrra. Samal ajal kasvas brutokasum aastaga 84,4% võrra ehk 9,4 miljoni euroni. Swedbanki analüütik Kaimo Aljas märgib, et selle tulemusena oli brutomarginaal 15% ehk tunduvalt kõrgem nende 10,5%-lisest ootusest. Ka kulumieelne ärikasum EBITDA ning puhaskasum paranesid ligi 4 miljoni euro võrra, vastavalt 3,2 miljoni euroni ja 2,5 miljoni euroni ning ületasid märkimisväärselt panga analüütikute ootuseid.

Novaturasel on selge konkurentsieelis

Veel toovad analüütikud välja, et perioodi jooksul kasvas märkimisväärselt konkurents Türgi sihtkoha pärast. Novaturas reageeris turutingimustele hästi, vähendades oma Türgi reiside pakkumisi ning suurendades pakkumist kasumlikumasse Montenegro sihtkohta.

See väljendab selgelt Novaturase konkurentsieelist – võimet kasutada oma mastaapi (juhtiv turuosa sisuliselt oligopoolsel turul) ja konkurentsitut haaret (kõige laiem sihtkohtade portfell Baltikumi regioonis), et suvepakkumisi kiirelt kohandada.

Atraktiivne dividenditootlus

Swedbank tõstsis värskete tulemuste valguses 2023. aasta EBITDA ootust 38% võrra, 7 miljoni euroni ning puhaskasumi ootust ligi 45% võrra, 4,7 miljoni euroni. Mõlemad ootused jäävad Novaturase enda eesmärgiks seatud vahemikku. Samuti tõstsid nad ka 2024. aasta EBITDA ja puhaskasumi ootuseid 5–8% võrra, samas jättes muutmata pikaajalised prognoosid.

Novaturase aktsia diskonteeritud rahavoogude meetodil põhineva hinnasihi jättis pank 4,5 eurole, mille juures on selle aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 5,1-kordne ja aktsia hinna/kasumi (P/E) suhtarv 7,5-kordne. Reedese seisuga kauples Novaturas 3,34 eurose hinna juures ehk Swedbanki analüüsi kohaselt oleks aktsial umbes 35% tõusuruumi.

Veelgi olulisemana märgitakse, et nad eeldavad Novaturaselt järgmisel aastal dividendimaksete taastamist (0,42 eurot aktsia kohta ehk 70% puhaskasumist), mis annab praeguse hinna juures dividenditootluseks atraktiivse 12%. Analüüs tehti 31. augusti seisuga.

LHV-l hetkel Novaturasele hinnasihti pole, kuna ettevõtte õiglase väärtuse hindamine on ülevaatamisel. Enlight Research pole teise kvartali tulemuste järel analüüsi veel avaldanud. Esimese kvartali tulemuste järel hindas analüüsimaja aktsia õiglaseks väärtuseks erinevate stsenaariumite korral 3,48-4,72 eurot.