Neljapäeval avaldatud uuringust selgus, et 43 protsenti Soome töötajatest soovib pensionile jääda varem – keskmiselt 6,4 aastat enne pensioniiga.

Praegu on Soomes pensionile jäämise keskmine iga 65 aastat, kuid pensionile saab jääda juba 64 aastast ja kolmest kuust kuni 69 aasta vanuseni.

Inimesed ei suuda muutustega kaasas käia

Küsitluse tellis sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutaja Mehiläinen. Ettevõtte töötervishoiupsühholoog Suvi Suortamo peab tulemusi märgiks sellest, et inimesed tajuvad tööelu aina pingelisemana.

„Tööd on traditsiooniliselt vaadeldud kui inimesele igakülgse heaolu toojat. Seda küll siis, kui töö ja tingimused on soodsad,“ kommenteeris ta tulemusi. Töökohtade digitaliseerimine paneb proovile aga inimeste kohanemisvõime ja paljud tunnevad, et ei suuda muutustega kaasas käia. „Soome töötervishoiuinstituudi 2022. aasta uuring näitas, et läbipõlemisohus on kuni veerand tööealistest soomlastest, mistõttu pole ime, et pikk karjäär pole atraktiivne,“ lisas Suortamo.

Uuringust selgus, et peamine põhjus (68%) varem pensionile jääda on see, et aeg maha võtta ja elu rohkem nautida. Ka terviseprobleeme toodi väga sageli välja.

Eelarvamused on tugevad

Valdav osa töötajatest arvab, et sisukas töö ja paindlikkus motiveeriks neid kuni pensionieani töötama. Tähtsad on ka hea palk ja tervisesoodustused.

„Tihti arvatakse, et vananev töötaja on vähem produktiivne, kuid vananemine iseenesest töö tootlikkust ei mõjuta. Eelarvamused ja stereotüübid tugevnevad, kui inimene ületab teatud vanusepiiri. Eeldatakse, et töötaja ei ole enam motiveeritud ega valmis muutuma,“ selgitas Mehiläineni töötervishoiupsühholoog Marja Vidgrén.

„Muret teeb, et paljud vanemad inimesed tunnevad, et neid ei toetata tööl piisavalt,“ lisas ta.

Uuringufirma Taloustutkimus küsitles juunis üle 1300 inimese vanuses 18–65 aastat.