Pärast mõneaastast pausi kallinesid tänavu kevadel taas korralikult postiteenuste hinnad. Nii tõusis 10. maist Eesti-sisese lihtkirja saatmise hind endiselt 0,90 eurolt 1,30 eurole, kasvades varasemaga võrreldes 45%. Viiendiku võrra kallines ka riigisiseste postipakkide saatmine ning 30% kirja saatmine välismaale.

Ehk kui enne maikuist hinnatõusu maksis kirja saatmine Saksamaale 1,90 eurot, siis nüüd maksab see 2,60 eurot. Samal ajal maksab Saksamaalt Eestisse kirja saatmine 1,10 eurot ning Saksamaa-siseselt 0,85 eurot. Sisuliselt oleme jõudnud olukorda, kus välismaalt on Eestisse kirja odavam saata kui Eesti-siseselt.